News

Some articles are only available in their original language (Norwegian).

ZEN på Arendalsuka

I år stiller vi med to arrangementer under Arendalsuka. Vi har i løpet av våren jobbet frem  anbefalinger til både politikere og virkemiddelapparatet knyttet til fire tematiske områder som favner forskningen i senteret. Til Arendalsuka tar vi med forskningen vår, og inviterer både partnere, piloter og politikere mm. med for å legge frem resultater og… Read more »

EU Sustainable energy day event: Speeding up the implementation of Net Zero Emission Buildings and Neighbourhoods through targeted financial policies

We are happy to invite you to our workshop in Brussels the 13th of June at NTNUs Brussels office.  This is during EU Sustainable Energy Week. The revised Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is ambitious, and many countries around Europe are lagging behind in the implementation. However, several innovative demonstration projects have been realised… Read more »

Tre språk, to masterkurs og en doktorgrad

Da hun begynte å forstå hva folk snakket om på bussen, skjønte Tanja Scheffler (29) at hun kunne norsk ganske bra. Det ga også positive følger for doktorgradsarbeidet. – Det førte til at jeg kunne skrive spørreundersøkelsen min på norsk, og ha full kontroll over det jeg spurte om. Det var en god følelse, konstaterer… Read more »

Når ZEN blir «normalen»

For Elverum vekst har deltagelsen i FME ZEN gikk tyngde, nettverk og kompetanseheving. Selv om partnerskapet i utgangspunktet ikke var planlagt. – Et forskningssenter som FME ZEN er viktig fordi det gir oss en tyngde i det vi gjør, og det har satt oss i en posisjon til å bygge nettverk. Det gir også bidrag… Read more »

Hvordan overkomme barrierer i ambisiøse prosjekter

Hvorfor sliter vi med at gode intensjoner går tapt fra planlegging til ferdigstillelse? I ZEN-rapport nr. 54 har vi samlet funn fra litteraturen (oppsummert nedenfor) når det gjelder barrierer og beste praksis for å nå ambisiøse energi- og miljømål. Av Giulia Vergerio, postdoc.student FME ZEN og Vegard Knotten, forskningsleder, SINTEF Skjulte kostnader, ulike motiver og… Read more »

Mulighetene ligger foran oss

I oktober 2023 lanserte regjeringen en ny Handlingsplan for energieffektivisering. Handlingsplanen er vesentlig for å stake ut kursen når fossile energikilder skal fases ut og Norge skal oppnå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. FME ZEN forskningssenteret ga i forkant av handlingsplanen til regjeringen ut en forskningsrapport som peker på at energieffektivisering av… Read more »

Årsrapporten 2023 er ute!

Vi har lagt mye arbeid i årsrapporten for 2023 og viser i denne frem mange av de gode sakene og de fine folkene i senteret. Den ligger nå klar til nedlasting og lesing her. Vi må si oss godt fornøyde med resultatet som viser bredden i forskningen, og samarbeidet med partnerne våre og pilotene. Den… Read more »

Ny innovasjonsrapport er ute!

FME ZEN har nå ferdigstilt Innovasjonsrapport 2023. – Vi arbeider med å gjøre veien fra forskning til innovasjon så kort som mulig, sier innovasjonsleder David Collins. –  Likevel tar det lang tid å utvikle for eksempel definisjonen av hva et nullutslippsområde er. Det krever utvikling-testing-evaluering-forbedring i mange omganger. Systematisk innovasjonsledelse er påkrevd for å nå… Read more »

Mære landbruksskole på god vei mot nullutslipp

Fredag 8.mars oppsummerte FME ZEN, sammen med partner Trøndelag Fylkeskommune og pilot Mære Landbruksskole, forskning og resultater etter sju år som pilot. Det viser at forskning og utvikling er viktig for å ta skritt, men at også vilje og økonomi er to viktige faktorer. Tekst: Håvard Zeniner, Trøndelag Fylkeskommune. Trøndelag fylkeskommune har siden 2018 jobbet… Read more »

Disputas: Energibruk og elbillading – helt luksus!

Å ha friheten til å dykke ned i problemstillinger fordi jeg synes de er interessante er ren luksus. Det sier Åse Lekang Sørensen som de siste årene har kost seg med å ta en Ph.d. Nå er luksuslivet snart over. – Jeg har faktisk hatt det veldig bra med dette, konstaterer Åse når hun har… Read more »

Betong med karbonfangst – realisering av Soria Moria

Etter nærmere 20 års forskning og utvikling blir Heidelberg Materials i Brevik verdens første sementfabrikk som produserer sement med karbonfangst og lagring (CCS) fra 2025. Dette er en milepæl for en klimaversting. – Vi er selvsagt stolte over å være den første som klarer å produsere sement med karbonfangst og lagring. Dette vil hele industrien… Read more »

Selv vernede bygg bør energioppgraderes

I løpet av de neste 26 år må de fleste av dagens bygninger oppgraderes for å nå klimamål. NTNU har store ambisjoner og vil bli nullutslippscampus innen 2050. For å løse oppgaven må også vernede bygninger oppgraderes. Les hvordan dette kan gjøres og hva som må til i denne artikklen skrevet av ph.d.student i FME… Read more »

The FMEs as enablers in mitigating climate and energy challenges

The 2024 FME Conference is a collaborative effort made by all Norwegian Centres for Environment-friendly Energy Research (FME). This conference will be the first of its kind, and co-organized to facilitate high-impact dialogue among FME representatives. The day-long conference, taking place 13th of March at Lerkendal in Trondheim, is strategically structured, beginning and concluding with… Read more »

European Sustainable Energy Week 2024

EU Sustainable Energy Week 2024, Europe’s largest annual gathering focusing on renewables and efficient energy use, is set to make a powerful return with its 18th edition under the title, ‘Net-zero energy solutions for a competitive Europe’. From 11 to 13 June 2024, the conference will take place both online and onsite in Brussels including… Read more »

Seminar: Nullutslippsgården

Velkommen til seminar om: Landbruket mot 2050 – fra klimaproblem til en del av klimaløsningen. Mære Landbruksskole som nullutslippspilot. Dato: 8. mars – Sted: Scandic Hell – Tid: 10.00 – 15.00 Det norske landbruket står i dag for rundt ni prosent av Norges samlede, direkte klimagassutslipp. Fra 2020 til 2030 er det bestemt at landbruket skal… Read more »

Statsbygg: I front med lokal fornybar energi

-erfaringer fra uttesting av nye teknologiske miljøløsninger i Statsbygg Høgskolen i Innlandet Evenstad er Statsbyggs piloteiendom for å teste ut nye teknologiske miljøløsninger og hvordan få de ulike løsningene til å fungere sammen. Dette har gjort Evenstad til Norges mest selvforsynte studiested med lokal fornybar energi. Statsbygg er partner i FME ZEN og studiested Evenstad… Read more »

Klimatoppmøtet – COP28 – vi MÅ handle nå.

FN har aldri vært tydeligere. Verdens land må handle nå, umiddelbart, for å redusere utslipp av klimagasser raskt, for å hindre global oppvarming.  Verdens ledere er samlet i Dubai for de internasjonale klimaforhandlingene, COP28. Og NTNU-og Sintef forskere deltar for å dele sin kunnskap om alt fra fremtidens skipsfart til hvordan bygninger kan gjøres grønnere… Read more »

Kald bil? Bruk batteriet til oppvarming om morgenen.

En varm bil er både tryggere og mer komfortabel, du unngår kalde fingre og dogg på ruta. Men hva er smart oppvarming av elbil? Til nå har anbefalingen, fra blant andre bilprodusentene, vært å bruke strøm fra nettet til å forvarme elbilen. Begrunnelsen er å spare batteriet for å sikre maksimal rekkevidde. Men det er… Read more »

Energibruken i norske bygg kan halveres

Det er et enormt potensial for energisparing i bygningsmassen, viser forskning. Bygninger kan spille en sentral rolle i arbeidet med å nå de nasjonale klimamålene. I Energikommisjonens rapport «Mer av alt – raskere» beskrives et økt behov for fornybar energi til elektrifisering av transport og ny industri for å nå klimamålene, og et ambisiøst mål… Read more »

Fullt hus og god stemning på Arendalsuka

Det var stinn brakke og god stemning på Thon Hotel Arendal da vi diskuterte hvordan få fart på energieffektiviseringen av bygg i Norge under Arendalsuka- – . Forskerne Inger Andresen og Nina Holck Sandberg presenterte sterke tall for at det er mulig å spare 40 Twh i 2050. Omregnet i vindturbiner tilsvarer det 3400 turbiner, eller 42 x… Read more »

Møt oss på Arendalsuka!

Norge trenger kraft! Det er stort potensiale i bygningsmassen – hvorfor utnytter vi ikke dette?  I følge flere tidligere rapporter; blant annet Arnstadutvalget i 2010 og Energikommnisjonen fra 2023, er energieffektivisering det tiltaket som gir best effekt på kortest mulig tid. De to rapportene slår fast at vi kan spare opp mot 20TWh mot 2030,… Read more »

ZEN-partnere etablerer felles energiselskap

TOBB og NTE har i mange år vært partnere i ZEN – Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer – hvor de har bidratt til utviklingen av nullutslippsbygg og – områder. Nå vil de bidra til at denne kunnskapen kommer enda flere til gode, skriver NTE i en pressemelding. – Kongstanken er at det skal være… Read more »

Campus Evenstad – et eventyr

I tillegg til å huse 250 studenter innen anvendt økologi, landbruk, skog og bioteknologi, er Campus Evenstad også en pilot i FME ZEN. Å besøke Evenstad er et eventyr, historien er rik og fokuset som byggeier Statsbygg har hatt på klimatiltak og løsninger som gir minst mulig utslipp, ja null, er også et eventyr. I… Read more »

Statsråd Ola Borten Moe gjestet FME ZEN og ZEB Laboratoriet.

«NTNU har unike forutsetninger for å lykkes med en klima- og miljøvennlig campus på Gløshaugen». Det sa Statsråd for høyere utdanning, Ola Borten Moe, da han gjestet NTNU og ZEB Laboratoriet mandag 24.april. Han fikk også en innføring i campus-prosjektet som pilot og FME ZEN fra senterdirektør Thomas K Thiis, om hvilke muligheter pilotprosjektet ga,… Read more »

Aunnual Report 2022

We have now published the annual report from the ZEN Centre 2023. Thsi year it is manly written in Norwegain, but the reseah snap-shots, and innovation and international chapter are in English. We still hope that our englishspeaking readers get some out of it. NTNU_ZEN_AnnReport2022web  

Forskningspris til Maria Justo Alonso

Vi gratulerer på det varmeste forsker Maria Justo Alonso med Kronprinshaakons Forskningspris for Astma og Allergi 2023. Den får hun for sitt arbeid hun gjennomførte i doktorgraden sin.  Prisen ble delt ut onsdag 19.april under Helsedirektoratets konferanse “Allergifrisk” 2023 i Oslo. Maria Justo Alonso’s arbeid har fokusert på måling, overvåking og kontroll av flere inneklimaparametere… Read more »

Det er på tide å spørre brukerne.

Maria Justo-Alonso er intervjuet i Fremtidens Byggenæring om ventilasjon. Maria disputerte i fjor høst, der tema for doktorgraden var: “Improvements in demand-controlled ventilation to reduce energy use and improve indoor air quality”. Fokus for avhandlingen var samtidig å kunne redusere enrgibruk og opprettholde et godt inneklima med god luft som gjør at folk ikke blir… Read more »

Nye rapporter: ZEN Definisjon og veileder

Vil du lære mer om ZEN Definisjonen og alle de seks nøkkelinikatorene? Ikke gå glipp av lunsjforedragsserien vår i mars. Vi har nylig publisert versjon 4.0 av ZEN Definisjonen: Nullutslippsområder i smarte byer og versjon 3.0 av veilederen for bruk av definisjonene. Gjennom foredragene vil vi forklare hva som er nytt og oppdatert ved hver… Read more »

Hvordan skape gode rammer for et nullutslippsområde? 

Nyhavna er det neste store transformasjonsområdet i Trondheim. Det skal utvikles fra et rent industriområde til et til et nullutslippsområde (ZEN) som rommer både bolig, næring, friluftsliv og kulturtilbud.  Nyhavna har også blitt en del av ZEN-piloteringen hvor vi ser på muligheter for energisamspill. Et viktig og avgjørende punkt tidlig i en slik prosess er… Read more »

Ny definisjonsrapport og veileder om nullutslippsområder i smarte byer

  FME ZEN har kommet med versjon 4.0 av ZEN definisjonsrapport. “NULLUTSLIPPSOMRÅDER I SMARTE BYER – Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer” Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 4.0 bygger på tidligere versjoner av ZEN-definisjonsrapport og tredje versjon av rapporten ZEN definisjonsveileder (1). Versjon 4.0… Read more »

Curious about Zero Emission Neighbourhoods

Meet Shoshanna Saxe, associate professor in civil engineering in Toronto, Canada. She is currently on sabbatical at NTNU, Trondheim.  What is your area of research? – In Toronto, I am researching the built environment and infrastructure. I am very interested in the relationship between the physical world we build, and sustainable outcomes.  Specifically, I focus… Read more »

Partnermøte: Drømmen om nullutslippsgården

Mære Landbruksskole har mål om å bli en nullutslippsgård. Men hva innebærer det? Som pilot i FME ZEN går de gjennom gården med ekspertblikk. –    Vi har for det første fått satt søkelys på hva gjør vi i dag og hva vi må gjøre for å endre oss. Det har vært veldig lærerikt, sier… Read more »

Alle ser på Furuset

Furuset er en bydel i Grorudalen og huser i dag flere prosjekter som handler om klima, miljø og bærekraft. Furuset er valgt som forbildeområdet i FutureBuilt og pilotområde i ZEN og PI-SEC. Her skal det nå etableres geo-termoser som skal lagre overskuddvarme om sommeren for å gi tilbake om vinteren via et mikrogrid. Gjennom utredningsprosjektet… Read more »

Meet David Collins – our Innovation manager

Dave Collins (37) started as innovation manager in FME ZEN on 1 January 2023. A job he is looking forward to embarking on. He has been affiliated with NTNU for almost 11 years. “I usually say that I’ve been looking forward to going to work at least 99.5% of these days. A joy that I’m… Read more »

Passivhusstandard eller TEK 17 med tilleggskrav?

En fersk studie fra boligprosjektet Ydalir,  viser at man i et livsløpsperspektiv kan oppnå 50% reduksjon av klimagasser ved å bygge med TEK 17-standard, med tilleggskrav.   Utbyggingsområdet Ydalir i Elverum er en av pilotene i FME ZEN. Målet er å utvikle og bygge et nabolag slik at energibruk og klimagassutslipp fra bygg og mobilitet… Read more »

Ventilasjon, luftkvalitet og energiforbruk

Vi skal fortsatt bo i husene som ble bygd på 70-80 og 90-tallet. Men de må oppgraderes og rehabiliteres for å bli energigjerrige og klimasmarte. Samtidig vil en tettere bygningskropp kreve bedre ventilasjon for et godt inneklima. Dette er noe Maria Justo Alonso er opptatt av i sin ph.d.   I sin doktorgrad med tittelen… Read more »

Anskaffelsesstrategier som et verktøy i nullutslippsnabolag.

Hvert år bruker den norske stat over 600 milliarder kroner i offentlige anskaffelser. Hvordan står det til med bærekraftperspektivet og kan vi bruke anskaffelser mer målretta i ZEN? Dette har Hasan Hamdan forsket på i sin Ph.d. avhandling. Hans innfallsvinkel har vært en kombinasjon av litteraturstudier og hvordan store prosjekter gjennomføres med søkelys på offentlige… Read more »

COP 27 og EUs klimalover

I denne artikkelen vil vi fremsnakke NTNUS podcast 63 degrees north med professor Edgar Hertwich. The EU’s climate law is an important milestone. But it’s not enough. (norwegianscitechnews.com)  I den engelskspråklige podcasten kommentrer Hertwich EUs anstrengelser. “The European climate law is really an important milestone. There isn’t such a large political entity that has decided… Read more »

Om å utnytte høyden over kulen

Innovasjons-speed-date, workshop og ikke minst, uformelle møter over kaffe og lunsj bidro til å gjøre partnerseminaret  til et vellykka treffpunkt for å utvikle ZEN-samarbeidet videre.   Nærmere 60 partnere hadde tatt turen for dette heldagsseminaret på DOGA i Oslo 3. november, og vi så frem til å få direkte og ærlige tilbakemeldinger fra partnerne våre.… Read more »

Bodø: Ønsker tett samarbeid om og med ZEN

Bodø kommune har unike muligheter til å legge føringer for en nullutslipps by når flyplassen flyttes og det store området på nærmere 3000 dekar frigjøres til bolig- og næringsutvikling. – Med dette utgangspunktet har vi alle muligheter til å bygge en kompakt by, som blir en naturlig og integrert del av dagens sentrum, sier Irene… Read more »

Francesco Goia – new man on board

Vi har fått ny koordinator for UX 3 « tools and building services»,  og her kan du bli litt bedre kjent med ham. Francesco Goia er selvsagt ikke ukjent med FME ZEN. Han tok sin Ph.D.-grad og post.doc. i forbindelse med forløperen til FME ZEN, nemlig ZEB, og utviklingen av Zeb Living Lab og ZEB… Read more »

Ph.d. på vei: Hvordan kan termisk lagring skape fleksibilitet i nettet? (N/ENG)

Tenk om huset selv kan bestemme når varmeproduksjon skal foregå? Som når prisen er lav og det er fornybar strøm å få kjøpt? For å komme dit trenger vi modeller, og de må testes. Dette er temaet for Xingji Yu sin ph.d.-avhandling.   Torsdag 27.oktober forsvarer han sin doktorgrad: Grey-Box Modeling of the Building Thermal… Read more »

ZEB Laboratoriet vant Statens Pris for Byggkvalitet

Vinnerne ble annonsert tirsdag 18.otkober og ZEB Laboratoriet gikk seirende ut som vinner av Statens pris for Byggkvalitet. ZEB-laboratoriet i Trondheim er et klimatilpasset nullutslippsbygg (Zero Emission Building) og et forskningslaboratorium for NTNU og SINTEF. Visjonen er at det skal være en arena for å teste, utvikle og demonstrere nye innovative komponenter og løsninger. Fra… Read more »

ZEB Laboratory: Proud winner of Governmental Award for Building Quality

Thursday 18th.of october  our ZEB Laboratory received the Governmental Award for Building Quality From the jury: The ZEB laboratory is a state-of-the-art building for innovative, technical solutions that can meet future climate changes and contribute to a zero-emission society. The building is a knowledge center for sustainable construction, where technology for energy and construction is… Read more »

Jakter på perfekt innetemperatur

Han har fått kontorfolk til å svette over tastaturet og strekke seg etter den ekstra genseren når temperaturen har gått ned mot 20 grader. Begge deler i jakten på den perfekte innetemperaturen i et klimaperspektiv. Torsdag 20. oktober forsvarer Matteo Favero doktorgraden sin: Theoretical and experimental analysis of methods for enhancing user comfort in dynamic… Read more »

EU Sustainable Energy Week

This is the most important gathering for sustainable and renewable energy research and implementation. From FME ZEN centre director Thomas Kringlebotn Thiis participated with an energy talk, about how ZEN can help to decarbonize Europe. Related project Syn.Ikia  participated  with a stand at the Energy Faire, and the Mid-term Conference and the PEB Workshop: Unlocking… Read more »

ZEN gir ringvirkninger

I Elverum utvikles og bygges klimavennlige nabolag inkludert boliger, skole og barnehage under navnet Ydalir. Elverum Vekst AS, partner i FME ZEN, står bak, og har satt høye krav til utbyggerne som baserer  seg på arbeidet i ZEN. Det gir ringvirkninger. Ydalir er en av ni pilotprosjektene under FME ZEN. Bak Elverum vekst AS står… Read more »

Dette “biobatteriet” gjør det mulig å lagre energi fra sol og vind

Når sola skinner og vinden blåser har det til nå vært vanskelig å lagre energien. Men i et laboratorium i Trondheim har forskerne fått det til – helt uten avansert batteriteknologi. Tekst: Christina Benjaminsen/SINTEF   Den ser ut som en sølvfarget kontainer med et lite, rundt vindu på siden. Inn og ut av innretningen går… Read more »

Ny leder av arbeidspakke 3

I et så langvarig prosjekt som FME ZEN er det naturlig at noen går ut og andre kommer inn. Vi vil gjerne fortelle våre partnere og andre interesserte at Laurent Georges overtar som leder for Arbeidspakke 3, Fleksible og energieffektive bygninger, etter Hans Martin Mathisen. Georges har god kjennskap til FEM ZEN gjennom forskningsarbeid i… Read more »

ZEB-laboratoriet fikk Betonghammeren 2022

ZEB Laboratoriet leverer overlegne resultater for energi og klimaytelser. Samtidig blir nye og innovative materialer og løsninger utviklet, forsket på og demonstrert i tett samarbeid med brukerne avbygget. Resultatene vil spille inn på valg av løsninger i kommende år.  ZEB-laboratoriet huser flere grupperinger, blant annet FME ZEN, og det er skikkelig stas at huset «vårt»… Read more »

3 arrangementer du bør få med deg under EU Sustainable Energy Week 26.-30. september – inkludert FME ZENs Energy Talk

Hvert år arrangeres European Sustainable Energy Week (EUSEW) i Brussel. Arrangementet er viet fornybar energi og energieffektivitet, og er det største av sitt slag i Europa. I år har programmet har et hybrid format og FME ZEN deltar fysisk med en Energy Talk. Temaet for EUSEW 2022 er «Going green and digital for Europe’s energy… Read more »

Noen lærdommer fra workshop om KPI-verktøyet på Fornebu

Foto: Traci Milimo Torsdag 2. juni 2022 organiserte FME ZEN workshop om KPI-verktøyet på Fornebu. Heldagsworkshopen samlet 25 forskere og partnere til gruppearbeid og diskusjon rundt temaene mobilitet, stedskvaliteter og økonomi. – Det gjenstår mye jobb med KPIene og det er utrolig nyttig å få innspill fra partnerne gjennom en slik workshop. Vi vil gjerne… Read more »

Reglene må endres for å få fart på energisparing i bygg og områder

Illustrasjon: Tegn_3 Det er et stort potensial for energisparing i bygningsmassen, men reglene er ikke ambisiøse nok og gir ikke nok støtte til en byggenæring som er klar til å satse. FME ZEN inviterer til debatt under Arendalsuka 2022. Mange byggherrer og aktører i næringen står klare til å realisere nullutslippsprosjekter, men opplever at regelverk… Read more »

Hva er et plusshus?

Et plusshus skal produsere mer energi enn det forbruker. Men hva betyr nå egentlig det? Tekst: Skrevet av Tonje Healey Trulsrud, ph.d.-student i integrert energidesign ved institutt for arkitektur og teknologi, NTNU Hvordan definerer vi egentlig et plusshus? Kort fortalt er et plusshus et bygg som produserer mer energi enn det forbruker, men hva dette… Read more »

Pressemelding: Thomas Kringlebotn Thiis skal lede forskningssenteret FME ZEN

Thomas Kringlebotn Thiis starter i jobben som senterleder i FME ZEN 1. juni 2022. Foto: NMBU – Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en ny senterleder, og ser fram til å få en kollega ved instituttet som i tillegg til å lede FME ZEN vil bidra til instituttets undervisning i… Read more »

Hvordan har det vært å være PhD kandidat i FME ZEN? 8 spørsmål til ferdig disputerte Johannes Brozovsky

Først, hvor er du fra? Tyskland. Hjembyen min er Regensburg, som ligger i Bayern og som er på størrelse med Trondheim. Regensburg er nesten 2000 år gammel, med en flott bybro som er den eldste av sitt slag i Tyskland. Når startet du i FME ZEN og hvordan har du hatt det? Jeg startet som… Read more »

Gjesteforsker har besøkt ZENs pilotprosjekter for å undersøke innbyggerinvolvering. I dette intervjuet forteller hun om inntrykkene hun fikk.

Tekst: Katinka Sætersdal Remøe April måned var travel for gjesteforsker Tineke van der Schoor fra Nederland. Hun turnerte Norge rundt med tog og båt for å besøke ZENs pilotprosjekter. Målet var å undersøke hvordan innbyggere involveres i slike prosjekter i Norge. Tineke forsker på samfunnsbevegelser i omstillingen til miljøvennlig energi og er gjesteforsker ved Institutt… Read more »

Stemningsrapport fra ZEN Living Lab på Gløshaugen

Tekst og foto: Hanne Marit Henriksen I uke 10 arrangerte forskere fra FME ZEN, i samarbeid med NTNU Eiendomsavdeling, pop-up gjenbruksmarked på Gløshaugen. I løpet av tre hektiske dager fant brukte møbler og annet inventar fra NTNU nye eiere. Arrangementet var en del av en ZEN Living Lab hvor vi ser nærmere på holdninger og… Read more »

Flytårnet på Fornebu blir nytt med gamle byggematerialer

Gjenbruk av byggematerialer er en klimavinner: Brukes et toalett eller en radiator på nytt, reduseres opp til 99 prosent av klimaavtrykket til produktet. Betong og teglstein er andre klimavinnere. Illustrasjonsfoto: Unsplash Når det gamle flytårnet på Fornebu skal bygges om, er det mest mulig gjenbruk som gjelder. Med forskere tett på prosessen er målet å… Read more »

FutureBuilts kriterier for sosial bærekraft skal tas i bruk for Flytårnområdet på Fornebu

Sambruk av bebyggelse og uteareal står sentralt i arbeidet med Flytårnområdet, spesielt for offentlige funksjoner og hvordan de kan brukes gjennom døgnet. Nå skal FuturBuilts kriterier for sosial bærekraft anvendes for området. Sammen med den nye ungdomsskolen blir blant annet biblioteket en viktig, ikke-kommersiell møteplass. Men også Verkstedsgaten, med sine mange atelierer og håndverksbedrifter, skaper… Read more »

ZEN-case: Vurdering av Trondheim kommunes Klimanorm opp mot ZEN-definisjonen

Sluppenveien i fremtiden. Illustrasjon: Asplan Viak. Sluppen i Trondheim, et av FME ZENs ni pilotområder, skal bli en nullutslippsbydel. For å få til dette har Trondheim kommune utarbeidet en klimanorm som skal vurdere hvordan reguleringsplaner påvirker klimagassutslipp. Nå har forskere i FME ZEN analysert klimanormen opp mot ZEN-definisjonen i et eget ZEN-case. Tekst: Katinka Sætersdal… Read more »

Hva er et bærekraftige plussenergi-nabolag? Se videoopptak fra frokostmøte her

Tekst: Katinka Sætersdal Remøe, kommunikasjonsrådgiver i FME ZEN, NTNU Onsdag 1. desember 2021 arrangerte NTNU et frokostmøte om bærekraftige pluss-energi nabolag i Europa. NTNU, som leder Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi, er også koordinator for EU-prosjektet syn.ikia – Sustainable Plus Energy Neighbourhoods. Frokostmøtet tok for… Read more »

Hva mener studenter og ansatte om gjenbruk i arbeidet med å gjøre NTNU campus til et nullutslippsområde?

NTNUs campusområde skal bli et nullutslippsområde, men lite er sagt om gjenbruk av inventar og møbler når nye og rehabiliterte bygg er på plass. Dette ville forskere i ZEN living lab se nærmere på. Tekst: Katinka Sætersdal Remøe, kommunikasjonsrådgiver i FME ZEN, NTNU I høst gjennomførte ZEN living lab en studie om gjenbruksvaner ved NTNU.… Read more »

Nytt ZEN-case skal vurdere kriterier for nullutslipp i sen planfase

I løpet av 2022 skal Bodø kommune i samarbeid med Bærum kommune, Trondheim kommune, Asplan Viak og forskere i FME ZEN gjennomføre et ZEN-case om spatiale indikatorer. Indikatorene skal måle effektene bygningsmiljøet har på bykvaliteter, energi, mobilitet og utslipp. Målet er å få mer kunnskap om hvordan kommende reguleringsplaner kan støtte utviklingen av et nullutslippsområde.… Read more »

Sommerstudenter i ZEN – seks kjappe spørsmål

Mathias Ås Myklebust og Andreas Oksvold har begge hatt sommerjobb i ZEN, og har svart på seks spørsmål om hvordan jobben har vært. Hva studerer du?Mathias:Jeg er på femte året og studerer for tiden Energi og miljø på NTNU, med spesialisering i energiplanlegging og miljøanalyse. Andreas:Jeg tar femårig master/sivilingeniørgrad i datateknologi ved NTNU og går… Read more »

En arena for gode løsninger

19. oktober blir det endelig ZEN-konferanse i Trondheim, en arena hvor forskjellige fagmiljøer kan komme sammen for å utforske gode løsninger for bærekraftige områder. Tekst: Sunniva Moum Danielsen, kommunikasjonsrådgiver ZEN, NTNU Etter at ZEN-konferansen ikke kunne gjennomføres i fjor grunnet pandemien, er vi veldig glade for at vi nå kan arrangere en fysisk konferanse, med… Read more »

Latest news

ZEN pilot project Zero Village Bergen. ©Bergen Municipality

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.