Ny innovasjonsrapport er ute!

FME ZEN har nå ferdigstilt Innovasjonsrapport 2023.

– Vi arbeider med å gjøre veien fra forskning til innovasjon så kort som mulig, sier innovasjonsleder David Collins. –  Likevel tar det lang tid å utvikle for eksempel definisjonen av hva et nullutslippsområde er. Det krever utvikling-testing-evaluering-forbedring i
mange omganger. Systematisk innovasjonsledelse er påkrevd for å nå målsettingene til ZEN. I denne rapporten presenterervi et utvalg av de innovasjonene som det jobbes med i FME ZEN. Hovedmålene med innovasjon i FME ZEN er å kunne nyttiggjøre mer av kunnskapen og forskningsresultatene fra FME ZEN til det beste for samfunnet. Vi skal levere nye tjenester, produkter og/eller løsninger til FME ZENs partnere og til markedet. I denne rapportenkan du i tillegg til å lese om innovasjonene også lese intervjuer med både partnere og forskere om hvorfor de synes innovasjon er viktig. 

Takk til innovasjonskomiteen for fruktbare innspill og gode råd på veien.

Les rapporten her

 

 

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.