Når ZEN blir «normalen»

For Elverum vekst har deltagelsen i FME ZEN gikk tyngde, nettverk og kompetanseheving. Selv om partnerskapet i utgangspunktet ikke var planlagt.

– Et forskningssenter som FME ZEN er viktig fordi det gir oss en tyngde i det vi gjør, og det har satt oss i en posisjon til å bygge nettverk. Det gir også bidrag til kompetanseheving både internt og hos aktørene vi har med oss, samt i hele kommunen. Det øker den generelle bevisstheten rundt nullutslippsbygg og områder.

Det sier Anna-Thekla Tonjer, prosjektleder i Elverum Vekst, daglig leder i datterselskapet Elverum Tomteselskap (grunneier i Ydalir bydel).

– Elverum fikk en henvendelse fra FME ZEN om de kanskje kunne bli en partner i forskningssentret. ­ – Det var altså ikke vi som oppsøkte ZEN, sier Anna-Thekla. – Men noen visste at vi hadde et område som skulle utvikles.

Fokus på tre
I tillegg hadde Elverum kommune vært tidlig ute med å lage en treveileder, med fokus på bruk av tre; både fordi tre er en viktig næring i Elverum, det har estetiske kvaliteter og er gunstig klimamessig. Og de var allerede i startgropa med å tenke nytt om tomteområdet Ydalir. Kunne det bli noe helt annet og sprekt? Kanskje et utstillingsvindu i klimasammenheng f.eks.

– Så da ZEN kom opp var det en god kobling for oss. Vi fikk løftet ambisjonen ytterligere og det ga mer tyngde bak ambisjonene våre. Vi hadde nok ikke gått så høyt ut, uten partnerskapet. Mange er nysgjerrige på hva vi driver med, og vi får besøk av en del folk som vil se hva vi holder på med, og slik både får vi kunnskap og vi får delt kunnskap.

Hva har partnerskapet i FME ZEN gitt dere?

– Vi, som eiendomsutviklere og kommune, holder jo ikke på med forskning, slik som noen av konsulentselskapene gjør f.eks. Partnerskapet betyr at vi har noen å snu oss til med de utfordringene og problemstillingene som dukker opp, og vi får topp profesjonell bistand som hjelper oss i utviklingen vi står midt i, sier Tonjer, som påpeker at forskningen har ikke kunnet løse alle utfordringer de har møtt på. – Vi henvender jo oss til det åpne markedet og der kan ikke forskningen gi oss alle svar.

Hun håper at ZEN blir den nye normalen etter hvert. Og at slik Elverum tenker rundt Ydalir, blir slik alle må tenke når man planlegger nye boligområder.

– Men ved å være tidlig ute kan vi kanskje si at vi har bidratt til å flytte samfunnet litt i riktig retning. Vi kan jo håpe det. Uten partnerskapet i ZEN hadde vi nok ikke klart å sette miljøvennlig bydelsutvikling på agendaen i så stort omfang som vi har gjort. Vi har ikke klart å omvende alle, men vi har skapt oppmerksomhet og involvering. Bydelsutvikling er veldig kompleks, og det gjør det ikke mindre krevende når man setter seg høye ambisjoner i tillegg. Og med lange tidshorisonter, ulike aktører med ulik kunnskap og erfaringer blir det enda mer krevende og komplekst.

Må investere
Partnerskapet har gått over mange år, og det kan være krevende å holde det ved like. Anna Thekla Tonjer synes likevel at det har vært et godt forhold mellom partene.

– Det handler om å møte opp og investere tid for å få de viktige nettverkene. Vi har gjort oss selv relevante for partnerne i ZEN. Vi har stilt oss til disposisjon, delt data og tall og utfordringene våre, og på en måte har det vært bra. I starten ønsket vi kanskje at forskerne i ZEN skulle ha flere svar til oss, men nå ser vi at vi må finne svarene sammen.

Partnersamarbeid har også ført til at prosjektet har endret seg over på bakgrunn av innspill, og det har vært bra. Det har satt mer fokus på menneskene. Nabolag er mer enn tekniske løsninger og bygg, da blir folkene og omgivelsene enda viktigere. – Det perspektivet var ikke så tydelig for FME ZEN i starten, men har blitt sterkere underveis. Det har vært en modning som har vært bra for både FME ZEN og vi som partnere.

Mot slutten av FME ZEN er det viktig å være synlig i media, være med der man kan påvirke, som f.eks. Arendalsuka og gi innspill på høringer, samt flere råd og anbefalinger til myndigheter og politikere.

– I tillegg kan vi gjøre mer på hjemmebane med å involvere innbyggerne våre og spre kunnskap, og dermed endre holdninger. Der har vi mye å gå på før alle skjønner hva vi holder på med. Likevel tror jeg vi er et helt annet sted i dag, spesielt kunnskapsmessig blant folk flest, enn vi ville ha vært uten deltagelsen i FME ZEN.

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.