Upcoming Events

25 Apr

Energisamfunn – en nøkkel for fremtidens kraftsystem?

I takt med økende fornybar energi og elektrifisering møter kraftsystemet nye utfordringer. Energisamfunn kan være nøkkelen til en smartere og mer bærekraftig fremtid.

Kraftsystemet står i sentrum for den pågående energiomstillingen. Det står overfor nye utfordringer samtidig som det må sikre en pålitelig levering av fornybar energi. Med økningen i fornybar produksjon, som sol- og vindkraft, samt elektrifiseringen av transport, industri og annet energibehov, opplever kraftnettene, både i Norge og globalt, et økende press. Utfordringene med å integrere nytt forbruk og produksjon i nettet vokser.

Foto: Jude Joshua fra Pixabay

I møte med disse utfordringene er innovative løsninger nødvendige. Ett potensielt svar ligger i utviklingen av energisamfunn. Disse kan tilby en ny måte å koordinere tilknytninger på, for eksempel ved å justere fleksible laster i henhold til lokal produksjon eller nettbegrensninger. Dette kan forbedre samordningen mellom aktører. Imidlertid fører energisamfunn også med seg nye utfordringer, som økt kompleksitet, behov for regulatoriske endringer og utvikling av nye, bærekraftige forretningsmodeller.

Energisamfunn har vært et sentralt tema i flere forskningsprosjekter. Under det kommende arrangementet ønsker vi å utforske dette konseptet ytterligere, og sette det i sammenheng med andre perspektiver. Målet er å dele kunnskap om hvordan energisamfunn kan implementeres i Norge for å maksimere samfunnsnytten og verdiskapingen.

Påmelding og mer informasjon:  Energisamfunn – en nøkkel for fremtidens kraftsystem? – SINTEF

Location: Digs, Trondheim Time: 09:00 - 16:00 End date: 25. April 2024
08 May

FME ZEN Lunsjforedrag: Hvor sirkulær er den norske byggenæringen i dag? v/Freja Rasmussen, FME ZEN.

stabel med plank sett fra endestykkeneI dette lunsjforedraget vil Freja Rasmussen dele resultater fra rapport nr. 53, Kartlegging av sirkularitett i bygg. Bransjestandard og fremskriving mot 2050

Vi spurte: Hvor sirkulær er den norske byggenæringa i dag? For å finne svaret samlet vi data om bevaring, ombruk, resirkulering og tilrettelegging for senere ombruk og gjenvinning i norske byggeprosjekter.  Målet var å kartlegge hvilke sirkulære tiltak som gjennomføres i «standard» byggeprosjekter. Forskerne brukte FutureBuilts sirkularitetsindeks, som viste at den norske byggenæringen var omtrent sju prosent sirkulær i 2023. Det er et godt stykke unna målet, som er å oppnå full sirkularitet innen 2050. Det som overrasket forskerne mest, var at bransjens egne ambisjoner om sirkularitet er høyere enn det dagens regelverk legger opp til, i hvert fall i et perspektiv fram mot 2030.

Velkommen til foredrag på teams. Lenken finner du her. 

Vi tar opp alle våre lunsjforedrag og legger de ut på  FME ZEN sin hjemmeside: FMEZEN

Location: TEAMS Time: 11:30 - 12:00 End date: 08. May 2024
04 Jun

ZEN Lunsjforedrag: Veien til nullutslippsgård som ZEN-pilot; erfaringer og utfordringer v/ Tove H. Jystad og Torger Mjønes

oversiktsbilde over en gård med drivhus, grønne jorder og fjord i bakgrunnen.Mære Lansbruksskole ble i 2019 en pilot i FME ZEN. Målet er å redusere klimautslippene i forbindelse med driften av gårdsanlegget ned mot null vha. flere tiltak.  I dette lunsjforedraget vil Tove Hatling Jystad, leder Grønt kompetansesenter og Torger Mjønes, gruppeleder bærekraftige bygg, Trøndelag Fylkeskommune,  oppsummere erfaringer og utfordringer fra forskningspartnerskapet gjennom fem år.

Lenke til foredraget som foregår på TEAMS finner du her.

 

Location: TEAMS Time: 11:30 - 12:00 End date: 04. June 2024