Upcoming Events

10 Feb

Workshop: Hydropower flexibility

Welcome to the fifth workshop in “Use Case 7—Integrated markets for energy and flexibility” in FME NTRANS in collaboration with FME HydroCen—WP3 Market and services.

In the first part, we will present and discuss research perspectives on opportunities and challenges with flexibility from hydropower. In the second part, we will organize a panel discussion and group work to discuss status and outlook on hydropower flexibility. The workshop will bring together researchers and industry partners for interdisciplinary discussions.

For more information and register – follow the link.

FME NTRANS (teamup.com)

Location: Digital/Webinar Time: 09:00 - 11:30 End date: 10. February 2023
20 Feb

Invitation to first year hearing of Tanja Scheffler

We invite you to the first year hearing of Ph.D. candidate Tanja  Scheffler.Portrett av Kvinne
Tanja Scheffler

The title of the hearing;  Household trade-offs between emissions and activities that emit greenhouse gas emissions.

Tanja Scheffler is doring here Ph.D. as a part of works package 1 in FME ZEN.

Main supervisor: Eva Heinen, IAT, NTNU.
Co-supervisors: Christian Klöckner, department of psychology
Bendik Manum, IAT

Opponent: Yngve Karl Frøyen, IAP, NTNU

Welcome all!

Location: 4.etasje ZEB Laboratoriet Time: 09:00 - 10:30 End date: 20. February 2023
21 Feb

Frokostworkshop: Energisamspill på Nyhavna

Plakat for workshopNyhavna er det neste store transformasjonsområdet i Trondheim. Det skal utvikles til et nullutslippsområde (ZEN). Nyhavna har også blitt en del av ZEN-piloteringen hvor vi ser på muligheter for energisamspill.

Et viktig og avgjørende punkt tidlig i en slik prosess er valg av energiløsninger og samspillet mellom dem. Mange aktører er på banen. Det krever samarbeid.

Vi inviterer til workshop der innlederne oppdaterer oss på forskningen, mulighetene og utfordringene på Nyhavna. Deretter diskuterer og utforsker vi hvordan få gode samspillsprosesser mellom de aktuelle aktørene for å få de mest fremtidsretta energiløsningene.

Som bakteppe har vi konseptutredningen for innovative energi- og miljøløsninger i bygg, områder og energisystem, som Trondheim kommune gjennomførte i samarbeid med blant andre Asplan Viak.

Program:

0800-0825: Vi serverer energifrokost.

0825 -0830: Velkommen v/Anne-Lise Aakervik, FME ZEN

0830-0840: Hvordan skal ZEN-definisjonene bidra til at Nyhavna bli et nullutslippsnabolag?
v/ Thomas K. Thiis, senterdirektør FME ZEN.

0840-0850: Nyhavna – veien mot nullutslipp i praksis? v/ daglig leder Vegard Tyldum, Nyhavna Utvikling.

0850 – 0900: Termisk energi på Nyhavna v/ Morten Fossum, Statkraft

0900 – 0910: Muligheter innen dagens regelverk v/ Olav Hårstad, leder seksjon plan i avdeling Nettutbygging, Tensio.

0910: 0920: Videre samarbeid om lokale energiløsninger på Nyhavna v/ Randi K Ramstad og Henrik Holmberg, Asplan Viak

0920 – 0930: Energisamspill i en modell – dette jobber vi med i ZEN v/ Hanne Kauko, FME ZEN.

0930-1000: Panelsamtale, samt spørsmål fra salen ledet av Jørgen Nordahl, Statkraft

Velkommen

Vi vil gjerne vite om du kommer, så meld deg på via dette påmeldingsskjemaet

Arrangør: FME ZEN – ZERO Emission Neighbourhood i samarbeid med Asplan Viak og Statkraft

Location: Asplan Viak, Abelsgate 9, Trondheim Time: 08:00 - 10:00 End date: 21. February 2023
28 Feb

Foredragsrekke: ZEN definisjonene – en innføring.

Vi inviterer til en intensiv, men givende foredragsrekke om ZEN KPI’ene i mars. Vi har nå publisert versjon 4,0 av ZEN Definisjonen på norsk og engelsk. Og vi har publisert ZEN Definisjonsveileder, versjon 3,0 på norsk og engelsk.

ZEN Definisjonsrapport (nr. 45 og 46) beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som vi bruker for nullutslippsområder i smarte byer. Denne versjonen gir f.eks. detaljer om ZEN definisjonsrammeverk. En av de store endringene er å ta nøkkelindikatorene for prosess ut av kategorien for stedskvalitet, og tilpasse disse til en egen prosessveileder for design og planlegging av «zero emission-områder».

ZEN Definisjonsveileder (rapport nr.44)  beskriver hver nøkkelindikator (KPI) mer detaljert. Den gir også mer informasjon om ZEN KPI referanse-, grense-, og målverdier. Detaljer har blitt supplert på hver KPI for å forklare i hvilken grad de bidrar til målsetningen av ZEN samt gir eksempler på beste praksis.

For å gi en ekstra boost til alle interessenter og brukere av ZEN KPI’er og definisjonen har vi utviklet en lunsjforedragsserie – spesial. Den starter tirsdag 28.2 med en innføring og fortsetter med innlegg hver torsdag og tirsdag til og med 21.mars før vi avslutter med et frokosetseminar 28.mars om bruk av KPI’er i prosess.

Dette er en invitasjon til første lunsjforedrag. Med Marianne K.Wiik.

Har du spørsmål så ta kontakt med anne-lise.aakervik@ntnu.no

Linktil Teams i øverste høyre hjørne.

Location: Digital Time: 11:30 - 12:00 End date: 28. February 2023
02 Mar

Foredragsrekke: ZEN definisjonene – KPI Klimagassutslipp (GHG)

Vi inviterer til en intensiv, men givende foredragsrekke om ZEN KPI’ene i mars. Vi har nå publisert versjon 4,0 av ZEN Definisjonen på norsk og engelsk. Og vi har publisert ZEN Definisjonsveileder, versjon 3,0 på norsk og engelsk. Alle forerdragene tas opp og kan sees senere.

I dette lunsjforedraget vil Camille Vandervaeren gå nærmere inn på KPI Klimagass.

Dette foredraget er på engelsk.

Har du spørsmål så ta kontakt med anne-lise.aakervik@ntnu.no

Neste foredrag er tirsdag 7.mars om KPI energi.

Location: Digital Time: 11:30 - 12:00 End date: 02. March 2023
07 Mar

Foredragsrekke: ZEN definisjonene – KPI Energi

Vi inviterer til en intensiv, men givende foredragsrekke om ZEN KPI’ene i mars. Vi har nå publisert versjon 4,0 av ZEN Definisjonen på norsk og engelsk. Og vi har publisert ZEN Definisjonsveileder, versjon 3,0 på norsk og engelsk.

I dette lunsjforedraget vil Synne Krekling Lien  gå nærmere inn på KPI Energi.

Har du spørsmål så ta kontakt med anne-lise.aakervik@ntnu.no

Neste foredrag er tirsdag 9.mars om KPI Effekt.

 

Location: Digital Time: 11:30 - 12:00 End date: 07. March 2023
09 Mar

Foredragsrekke: ZEN definisjonene – KPI Effekt

Vi inviterer til en intensiv, men givende foredragsrekke om ZEN KPI’ene i mars. Vi har nå publisert versjon 4,0 av ZEN Definisjonen på norsk og engelsk. Og vi har publisert ZEN Definisjonsveileder, versjon 3,0 på norsk og engelsk.

I dette lunsjforedraget vil Igor Sartori  gå nærmere inn på KPI Effekt.  (dette foredraget er på engelsk)

Har du spørsmål så ta kontakt med anne-lise.aakervik@ntnu.no

Neste foredrag er tirsdag 14.mars om KPI Byform.

Location: Digital Time: 11:30 - 12:00 End date: 09. March 2023
14 Mar

Foredragsrekke: ZEN definisjonene – KPI Byform

Vi inviterer til en intensiv, men givende foredragsrekke om ZEN KPI’ene i mars. Vi har nå publisert versjon 4,0 av ZEN Definisjonen på norsk og engelsk. Og vi har publisert ZEN Definisjonsveileder, versjon 3,0 på norsk og engelsk.

I dette lunsjforedraget vil Lillian Rokseth gå nærmere inn på KPI Byform

Har du spørsmål så ta kontakt med anne-lise.aakervik@ntnu.no

Neste foredrag er tirsdag 16.mars om KPI Mobilitet

Location: Digital Time: - End date: 14. March 2023
16 Mar

Foredragsrekke: ZEN definisjonene – KPI Mobilitet

Vi inviterer til en intensiv, men givende foredragsrekke om ZEN KPI’ene i mars. Vi har nå publisert versjon 4,0 av ZEN Definisjonen på norsk og engelsk. Og vi har publisert ZEN Definisjonsveileder, versjon 3,0 på norsk og engelsk.

I dette lunsjforedraget vil Solveig Meland gå nærmere inn på KPI Mobilitet

Har du spørsmål så ta kontakt med anne-lise.aakervik@ntnu.no

Neste foredrag er tirsdag 21.mars om KPI Økonomi

Location: Digital Time: 11:30 - 12:00 End date: 16. March 2023
21 Mar

Foredragsrekke: ZEN definisjonene – KPI Økonomi

Vi inviterer til en intensiv, men givende foredragsrekke om ZEN KPI’ene i mars. Vi har nå publisert versjon 4,0 av ZEN Definisjonen på norsk og engelsk. Og vi har publisert ZEN Definisjonsveileder, versjon 3,0 på norsk og engelsk. 

I dette lunsjforedraget vil Caroline Cheng gå nærmere inn på KPI Økonomi (dette foredraget blir på engelsk)

Har du spørsmål så ta kontakt med anne-lise.aakervik@ntnu.no

Location: Digital Time: 11:30 - 12:00 End date: 21. March 2023