Hvordan har det vært å være PhD kandidat i FME ZEN? 8 spørsmål til ferdig disputerte Johannes Brozovsky

Fra venstre: Arild Gustavsen, Niki Gaitani, Johannes Brozovsky, …., Anne Grethe Hestnes og Thomas Thiis. Foto: Anne Bruland

Først, hvor er du fra?

Tyskland. Hjembyen min er Regensburg, som ligger i Bayern og som er på størrelse med Trondheim. Regensburg er nesten 2000 år gammel, med en flott bybro som er den eldste av sitt slag i Tyskland.

Når startet du i FME ZEN og hvordan har du hatt det?

Jeg startet som stipendiat 1. juni 2018. Jeg ble tatt godt imot, og det har vært veldig gøy å jobbe i et så dynamisk prosjekt med så mange hyggelige kolleger. Lunch lectures, partnerseminarer, PhD-symposier og andre aktiviteter gjorde det veldig spennende å jobbe i ZEN!

Hva handlet prosjektet ditt om?

Det handlet om mikroklimaet i byer. Jeg undersøkte hvordan forskjellige materialer på bakken og bygninger påvirker utendørs termisk komfort og energibruk i bygninger. Jeg lagde strømningssimuleringer av ganske store områder (nesten en hel by) og fokuserte mest på vind-, temperatur- og strålingsforhold. Det var veldig spennende, og jeg hadde gjerne jobbet videre med det i noen år til.

Har prosjektet forandret seg mye fra du startet til du sluttet?

Ikke så mye faktisk, det ble bare litt mer spesifikt. I stedet for å undersøke flere case gikk jeg i dybden av ett, og så skiftet jeg fokus fra byplanlegging til numerisk simulering.

Hvordan har du vært tilknyttet ZENs pilotprosjekter og hva slags verdi hadde det for prosjektet ditt?

Jeg brukte pilotområdet NTNU campus på Gløshaugen, som er et ganske stort og heterogent område. Her tok jeg målinger med værstasjoner som jeg satte opp i to målekampanjer og som gikk over flere måneder hver. Det var veldig interessant og det var takket være ZEN at jeg kunne gjennomføre målekampanjene. Jeg fikk mye hjelp av NTNU drift og andre som var tilknyttet campusutviklingsprosjektet og FME ZEN.

Hva har vært det beste med å være PhD kandidat i FME ZEN?

Mine kolleger, helt klart. I ZEN jobber det utrolig flinke og hyggelige folk, og det har vært veldig spennende å få innsyn i jobben deres gjennom samarbeid og presentasjoner som f.eks. ZEN Lunch Lectures. Jeg har lært så mye fordi det finnes en ekspert for hvert fagområde jeg trengte hjelp med. Jeg likte veldig godt at ZEN er så tverrfaglig. Som stipendiat, men også generelt er det en god måte å utvide horisonten sin på innenfor flere fagfelt..

Å bidra inn i søknaden til EU-prosjektet ARV var også en fin erfaring.

Hva har vært utfordrende?

I min stipendiatperiode var det spesielt COVID-19 som var utfordrende. Folkehelseinstituttet brukte nemlig en stor del av supercomputeren jeg skulle bruke til de store simuleringene mine. De trengte den til blant annet til korona-relaterte beregninger om spredning. Altså ble ventetiden for meg ganske lang. Men heldigvis fikk jeg støtte fra ZEN slik at jeg kunne forlenge stipendiatperioden min 😊

Hva skal du gjøre nå?

Jeg startet i ny jobb som forsker i SINTEF Community i februar og vil fortsatt være tilknyttet ZEN fremover, hovedsakelig i arbeidspakke 3. Jeg synes det er konge å kunne fortsette arbeidet i ZEN, og jeg er veldig glad for at jeg kan fortsette å bidra til en mer bærekraftig byggebransje fremover!

Les den siste artikkelen i avhandlingen til Johannes “Assessing the impact of urban microclimate on building energy demand by coupling CFD and building performance simulation” her.

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.