ZEN-case: Vurdering av Trondheim kommunes Klimanorm opp mot ZEN-definisjonen

Sluppen. Illustrert av Asplan Viak. Liten

Sluppenveien i fremtiden. Illustrasjon: Asplan Viak.

Sluppen i Trondheim, et av FME ZENs ni pilotområder, skal bli en nullutslippsbydel. For å få til dette har Trondheim kommune utarbeidet en klimanorm som skal vurdere hvordan reguleringsplaner påvirker klimagassutslipp. Nå har forskere i FME ZEN analysert klimanormen opp mot ZEN-definisjonen i et eget ZEN-case.

Tekst: Katinka Sætersdal Remøe, kommunikasjonsrådgiver i FME ZEN, NTNU

4 km sør for Trondheim ligger bydelen Sluppen. Kjører du til Trondheim via E6 sørfra vil du komme inn på hovedveien inn til sentrum som starter her. Området har fått navnet sitt fra Sluppen gård, som kan spores tilbake til 1600-tallet. Trondheim kommune kjøpte gården i 1917 for å drive melkeproduksjon og etter krigen ble gården solgt som industritomter.

Nå skal bydelen bli nullutslippsområde, med gangveier, grønne arealer og klimavennlige bygg. Kommunens mål er å gjøre Sluppen til et forbilde på klimavennlig områdeplanlegging, og derfor inneholder den nye kommunedelplanen ambisiøse klimamål. Klimanormen er utviklet som et verktøy for utbyggere og byplanleggere for å vurdere hvordan nye reguleringsplaner påvirker klimagassutslipp og om klimamålene i planen oppnås.

Fra februar til desember 2021 gjennomførte forskere i FME ZEN et ZEN-case for å vurdere Klimanormen opp mot ZEN definisjonen. Målet var å gi innspill til hvordan Klimanormen kan oppnå kommunens klimamålsettinger og til å videreutvikle ZEN-definisjonen.

– Caset gav oss forskere en unik mulighet til å se hvordan partnere i FME ZEN bruker ZEN-definisjonen i praksis, sier SINTEF-forsker Kristin Fjellheim, som ledet arbeidet med caset. Selv om Klimanormen og ZEN-definisjonen ikke er helt like ser vi at de vurderer mange av de samme elementene og har samme ambisiøse målsetting, fortsetter Kristin.

Kristin Fjellheim
Kristin Fjellheim, forsker i SINTEF Community

Klimanormen vurderer måloppnåelse innenfor hovedområdene mobilitet, arealbruk, energi og materialer, mens ZEN-definisjonen har kategoriene klimagassutslipp, energi, effekt, mobilitet, økonomi, stedskvaliteter og innovasjon. Mange av Klimanormens kriterier samsvarer med nøkkelindikatorene i ZEN selv om de ikke ligger kategorisert under samme hovedområde.

– Ved å vurdere Klimanormen opp mot ZEN definisjonen får vi gode innspill på hva som vil fungere godt og hva som kan forbedres med tanke på operasjonalisering av ZEN- definisjonen og videreutviklingen av ZENs nøkkelindikatorer, forteller Kristin.

Artikkelen er basert på ZEN Memo nr. 39, ZEN case: Klimanorm Sluppen av Kristin Fjellheim, Daniela Baer, Synne Krekling Lien og Tobias Nordstrøm. Er du ZEN-partner har du tilgang til memoet via partnertilgang på fmezen.no. Hvis ikke kan du ta kontakt med administrasjonen i ZEN.

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.