Om å utnytte høyden over kulen

Innovasjons-speed-date, workshop og ikke minst, uformelle møter over kaffe og lunsj bidro til å gjøre partnerseminaret  til et vellykka treffpunkt for å utvikle ZEN-samarbeidet videre.

 

Gruppebilde

Friske og opplagte tidlig på dagen.

Nærmere 60 partnere hadde tatt turen for dette heldagsseminaret på DOGA i Oslo 3. november, og vi så frem til å få direkte og ærlige tilbakemeldinger fra partnerne våre. Det fikk vi både i speed-date-runden med fokus på innovasjon, og i tilbakemeldingene fra Statsbygg, GK og FutureBuilt fra scenen.

Fra Zdena Cervenka i Statsbygg hørte vi at den tverrfaglige erfaringsutvekslingen er viktig i FME ZEN. I pilotprosjekt Evenstad har forskere fra ZEN jobbet tett med driftsfolket på campus for å komme i mål med prosjektene som hadde og har høye ambisjoner. – Det har vært gjensidig respekt, og driftsfolkene våre har gjort en formidabel innsats. Dette vært deres baby. Det har vært utrolig spennende å få dette gjennom, sammen med de andre større innovasjonene på Evenstad.

Stein Stoknes, leder i FutureBuilt, var opptatt av at kunnskapen og definisjonskriteriene må sys mer sammen, slik at de blir både tilgjengelige og enkle for andre å bruke. – Jeg synes ordningen med ZEN Caser i tillegg til pilotene er bra. Da kan vi dykke ned i et bestemt tema og problemstilling på kort tid og finne løsninger som vi trenger her og nå.

Leif Øie i GK fortalte at de opererer i anvendelsesdelen av ZEN, og ligger langt unna forskningsfronten, men det kunnskapsløftet som skapes i FME ZEN kommer alle til gode. – Og det høster vi helt klart av, sa Øie. Han så også at de får til å ta i bruk forskningen raskere der de er tettere på, og at detmest  er spennende for et firma som GK. Han pekte også på viktigheten av formidling som når ut i samfunnet.

 Speed-date med ZEN
At partnerne er oppriktig engasjerte og interesserte kom ikke minst til uttrykk under innovasjons-speed-date der de på forhånd hadde fått to spørsmål å tenke over:

1) hvilke innovasjoner/resultater fra ZEN ønsker jeg som partner å få testet?

2) hvilke innovasjoner/resultater som min organisasjon arbeider med ønsker jeg som partner at ZEN tester eller bidrar til å videreutvikle?

 

Seks stasjoner med arbeidspakke lederne fordelte seg i bygget og partnerne gikk fra gruppe til gruppe. Spørsmålene og ønskene var mange og konkrete, et spennende materiale å dykke ned i for forskerne, og gode bidra til bredt samarbeid.
Her følger en kort og ikke prioritert oppsummering over noen innspill og spørsmål:

  • Noen ønsker å bidra til å teste verktøy og metoder som utvikles i ZEN, flere etterlyste metoder for å måle, kartlegge og analysere andre forurensninger enn CO2 og temperatur. Hvordan man jobber med VVS data og beregninger var andre problemstillinger som ble reist.
  • Flere av partnerne ønsker å være koblet på i større grad når det foreligger resultater som kan tas videre. De sa også at åpenhet rundt data og resultater var viktig for at resultater skal kunne testes ut av partnere.
  • Hjelp og møteplasser for å ta resultatene og lærdommen videre er viktig. Økt samarbeid for å få dette ut til flere er også viktig.
  • Og kanskje et av de viktigste spørsmålene var: Hvem skal forvalte ZEN tilnærmingen videre – for skal vi videre må noen ta det neste skritt.

 Siden sist og neste skritt
Oppdatering fra alle arbeidspakkelederne om hva som har skjedd siste periode og måloppnåelse tok en stor del av morgenen. Her følger en komprimert oppsummering.

  • I Arbeidspakke 1 er hovedmålet for 2022-23 å utvikle et egnet analytisk rammeverk og verktøy for design og planlegging av ZEN prosjekter. Blant delmålene er en ZEN-Toolbox for design og planlegging av ZEN prosjekter, inklusive visualisering og beslutningsstøtte​ under utvikling. Helge Brattebø presenterte ellers hvordan de jobber med case: Kunnskapsaksen mot 2050 med forskjellige scenarier for bygningsmasse og energibruk. Sammen med flere partnere jobbet det også med en sammenligning av beregningsmetoden til FutuBuilt Zero og NS3720 brukt på tre bygg med utført LCA. Her er målet å finne dokumentasjon på hvordan de ulike metodene bidra til ulike utslippsverdier.
  • I Arbeidspakke 2 som handler om virkemidler, forretningsmodeller og innovasjon er hovedmålene for det neste året å evaluere mulige utviklingsbaner mot ZEN, der analyser av samfunnsnytten av ZEN, identifisering av innovative prosesser og analysere ZEN som innovasjonssystem er delmål. De er i ferd med å levere rapporter om både utslippsfrie byggeplasser og  verdiskaping av ulike delingsløsninger. Kostnader ved å etablere ZEN områder samt hvordan sikre gode prosesser før, under og etter realiseringen av nullutslippsområder er pågående arbeid. Ann Kristin Kvellheim er leder for arbeidspakke 2. 15.november vil Hasan Hamdan disputere med tema innen privat.offentlig samarbeid, prosjektledelse og offentlige anskaffelser som et ledd i å nå bærekraftsmålene.

  • Laurent Georges la frem resultater og fremtidige mål i Arbeidspakke 3 som handler om fleksible og energieffektive bygninger. Hovedmålet er kostnads- og ressurseffektive bygninger gjennom å utvikle lavutslippsteknologier og konstruksjonssystemer basert på livssyklusanalyser og designstrategier. ​I den kommende tiden skal aktivitetene knyttes til pilotområder, og man skal sette søkelys på oppgradering av bygninger. Man skal også simulere og evaluere energiforsyningsløsninger i bygg i konteksten av nabolag, barrierer og samspill med andre bygg. ​Et LCI bibliotek for VVS er utviklet, og dette vil bidra for å kunne påvise miljøpåvirkninger fra tekniske installasjoner. Maria Justo Alonso vil disputere 5.12 om behovsstyring av ventilasjonssystemer.
  • Igor Sartori leder Arbeidspakke 4 om energifleksible områder. Her er partnerinvolveringen stor, og testing av en rekke indikatorer og verktøy i samarbeid med partnere er i gang. Her er det også intensiver for utveskling mellom forskingssenteret og industrien (partnere) noe vi ønsker mer av. To ph.d-studenter har disputert i høst med spennende avhandlinger. Matteo Favero og Xingji Yu.
  • Studier av energisystem er tematikken i Arbeidspakke 5 og her er viste Hanne Kauko til det pågående arbeidet med å bruke INTEGRATE, som er et verktøy for optimal planlegging av lokale energiområder. I tillegg forskes det på ZEN i det Europeiske energisystemet, som virkninger på Co2 utslipp, og lønnsomme investeringer. Hovedaktivitetene det neste året vil dreie seg om å videreutvikle INTERGRATE, samt følge opp casestudie om Nyhavna i Trondheim rundt best mulig planlegging av kommende energisystem, og pilot Mære, som går på optimalisering av eksisterende energisystem.
dame får montertmik

Judith Thomsen snart klar til presentasjon

  • I Arbeidspakke 6 som konsentrerer seg om pilotprosjekter og levende laboratorier vil hovedaktivitetene det neste året være disse: oppfølging av pilotområdene​, Veileder for ZEN KPIs i pilotområdene, versjon 3​, Vurdering og dokumentasjon av KPI-prestasjon i pilotområdene​ og Living Labs – etabler en ny LL og oppsummere erfaringene​. Judith Thomsen er arbeidspakkeleder og informerte om noen strukturendringer i ZEN KPI kategorier der innovasjon nå er døpt om til prosessveileder og stedskvaliteter kalles Byform og arealbruk. Dette gir i stor grad en bedre beskrivelse av hva som har betydning.

Med 20 i stil

Dagen var nyttig, og som svar på spørsmålet om hva FME ZEN må gjøre mer av og bedre de neste to årene for å være i stand til å ut med 20 i stil oppsummerte tidligere skihopper (fra GK) Leif Øie det slik:

– Det aller viktigste har vi passert allerede. Det handlet om tilløpet, satsen og svevet. Nå må vi utnytte høyden over kulen, svevet som gir lengden og sette et perfekt nedslag.

 

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.