Møt oss på Arendalsuka!

Norge trenger kraft! Det er stort potensiale i bygningsmassen – hvorfor utnytter vi ikke dette? 

annonse for arrangement på arendalsuka, sju portretter

I følge flere tidligere rapporter; blant annet Arnstadutvalget i 2010 og Energikommnisjonen fra 2023, er energieffektivisering det tiltaket som gir best effekt på kortest mulig tid. De to rapportene slår fast at vi kan spare opp mot 20TWh mot 2030, hvis vi tar i hardt. Politisk målsetning er 10 TWH  men vi er ikke i nærheten av å oppnå dette heller viser en publikasjon av forskning fra Sintef.

Og mens EU stiller konkrete krav og har ambisiøse målsettinger på energieffektivisering mot 2030 og 2050, er signalene norske myndigheters sender ut når det kommer til virkemidler og målsettinger skuffende svake. Hvorfor klarer ikke vi, lille Norge, å utnytte det store potensialet som finnes i bygningsmassen?

Dette ønsker vi å undersøke nærmere, og har invitert både forskere, politkere, næringslivsrepresentatner for boligbyggere og entreprenørene for å bringe ny forskning på bordet, og finne ut hvorfor vi ikke har har kommet lengre.

Er det mangel på kompetanse?  Politisk styring? Eller står særinteresser i veien?

Med på laget for å belyse og svare på spørsmål har vi Tor Helge Dokka fra Skanska, Guro Hauge fra BNL, Bård Folke Fredriksen fra NBBL, Inger Andresen og Nina H. Sandberg  fra FME ZEN, samt nestleder i MDG, Ingrid Liland og Mani Hussaini fra AP. Debattleder: Per Søreide Senstad.

Debatten skal gi myndighetene klare råd om hvilke effektive og virkningsfulle tiltak som finnes for å få fart på energieffektiviseringen av bygg. Det alene kan spare oss for mellom 10 – 20 TWh frem til 2030, sammenlignet med 2015. (Kilde: Energikommisjonen 2023).

Vi håper på en spennende og givende debatt og ønsker alle hjertelig velkomne. Vi starter med mingle-lunsj kl. 11.30.

Thon Hotel Arendal, 17.august kl. 12.00 – 13.00. Hvordan får vi fart på energieffektivisering av bygg i Norge? – Arendalsuka

Sammen med ZEN-partner Skanska har vi i vår jobbet med en ZEN Case med tema: Mye å spare på å gjøre bygg til en del av energisystemet.
Resultatene presenteres også på Arendalsuka i eget arrangement og vil være argumenter til vår diskusjon.

DN-teltet 15.august kl. 16.30-17.00 for presentasjon av ZEN Case: Hva skal til for å halvere energibruken i bygg. Et arrangement i regi av ZEN-partner Skanska.

Hold deg oppdatert og se arrangementet på vår Facebookside 

 

 

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.