ZEB Laboratoriet vant Statens Pris for Byggkvalitet

Vinnerne ble annonsert tirsdag 18.otkober og ZEB Laboratoriet gikk seirende ut som vinner av Statens pris for Byggkvalitet.

ZEB-laboratoriet i Trondheim er et klimatilpasset nullutslippsbygg (Zero Emission Building) og et forskningslaboratorium for NTNU og SINTEF. Visjonen er at det skal være en arena for å teste, utvikle og demonstrere nye innovative komponenter og løsninger.

Svart bygg fire etasjer

ZEB-laboratoriet. Foto: m.c.herzog

Fra juryen:

ZEB-laboratoriet er et topp moderne bygg for innovative, tekniske løsninger som kan møte fremtidige klimaendringer og bidra til et nullutslippssamfunn. Bygget er et kunnskapssenter for bærekraftig bygg, hvor teknologi for energi og bygg kontinuerlig utvikles. Prosjektet er et resultat av fremragende, tverrfaglig og innovativt samarbeid mellom FoU-miljøer og ledende aktører i bransjen.

Prisen ble delt ut av kommunal- og regionalminister Sigbjørn Gjelsvik.

Vi takker Norges forskningsråd, Enova, SINTEF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) for den økonomiske støtten, og våre samarbeidspartnere Veidekke, LINK Arkitektur, Multiconsult, Aas Jakobsen, Vintervoll AS, Siemens, Bravida, Brekke Strand og Orion for deres bidrag under prosjekteringen og byggeprosessen.

Ved NTNU og SINTEF har utviklingen av prosjektet vært en samarbeidende og tverrfaglig prosess fra starten, med deltakere fra flere fakulteter og institutter ved NTNU (f.eks. NTNU Fakultet for arkitektur og design, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU Institutt for sivil og miljø Ingeniørfag, Institutt for energi- og prosessteknikk, Det ingeniørvitenskapelige fakultet) og forskere fra SINTEF Samfunn og SINTEF Energiforskning.

Vi ser nå frem til å bruke Office Living Laboratory (det er både et kontor og et laboratorium) i utdanning og FoU-prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.

 

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:

  • fremragende byggkvaliteter
  • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser
Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.