Anskaffelsesstrategier som et verktøy i nullutslippsnabolag.

Hvert år bruker den norske stat over 600 milliarder kroner i offentlige anskaffelser. Hvordan står det til med bærekraftperspektivet og kan vi bruke anskaffelser mer målretta i ZEN? Dette har Hasan Hamdan forsket på i sin Ph.d. avhandling.

portrett mann farger

Hasan Hamdan

Hans innfallsvinkel har vært en kombinasjon av litteraturstudier og hvordan store prosjekter gjennomføres med søkelys på offentlige anskaffelser og prosjektledelse. Dette er to underkommuniserte faktorer i debatten om nullutslipp og bærekraftsmål, spesielt når vi snakker om bærekraftige nabolag.

– Du kan benytte kraften i offentlige innkjøp hele tiden, sier Hasan. – Fra det lille til det store. Det handler om valg, hvem som tilbyr hva, og hvilke krav man kan stille.

Studerer man litteraturen om bærekraftige bygninger og nabolag, ser man at det er masse forskning på teknologien; fra vinduer til nye materialer, produkter og ventilasjonssystemer osv. Det vil si alt som kreves for å bygge et nullutslipps hus eller passivhus.

– Og det er jo flott. Vi må ha gode produkter og systemer for få det til. Men vi må også sette søkelys på ledelses aspektet og hvordan vi gjennomfører store prosjekter med høye bærekraftsmål. At det er så lite forskning på dette er overraskende, sier Hasan Hamdan.

Ønsker mer kunnskap
Hasan Hamden er knyttet til FME ZEN og arbeidspakke 2 (Policy measures, innovation and business models) som Ph.D. kandidat. Han er ellers en del av Institutt for IØT, der han også skrev masteren sin. Da var han en av de første som skrev om nullutslippsbyggeplasser.

– Etterpå hadde jeg ønsket sterkt å få bedre kunnskap om det jeg studerte, altså offentlige innkjøp og bærekraftig prosjektledelse og fant ut at i FME ZEN lå det til rette for dette.

15.november disputerte han med avhandlingen: “Toward a neighborhood-level procurement strategy : An exploratory study of project procurement and collaboration practices in sustainable and zero-emission neighborhood projects”

Nye funn gir ny innsikt
Funnene han har gjort er helt nye, og gir ny innsikt og kunnskap. Han introduserer er nytt konsept «program anskaffelse» som er skreddersydd for å håndtere storskala anskaffelser i komplekse prosjekter. Han foreslår også en strategi for anskaffelser på nabolagsnivå som beskriver hvordan anskaffelser kan benyttes å utvide og promotere samarbeid i bærekraftige nabolagsprosjekt.

– Når det handler om nullutslippsprosjekt i nabolaget betyr det at vi trenger større påvirkning og vi må kunne påvirke en større sirkel enn bare en bygning. Det er sentralt for å bidra til å avkarbonisering byene våre.

Teknologi foran ledelse
Hamdan sier også at teknologi har fått mye mer oppmerksomhet enn ledelse av bærekraftige prosjekter og utviklingen av nabolag. Og spesielt har makten som kan ligge bak offentlige anskaffelser blitt glemt.

– Derfor må vi løfte kunnskapsnivået om hvordan offentlige anskaffelser og god prosjektledelse kan være en driver for å fremme bærekraft gjennom hele prosjektet og faktisk oppnå målene man sier man skal. Utfordringene er å utvikle og lede et prosjekt som tar inn over seg alle dimensjonen ved å bli et fullstendig bærekraftig nabolag etc. Ikke bare skryte, men også gjennomføre det, påpeker Hamdan.

Store gap mellom teori og praksis
Han sier videre at mellom det aktørene sier de skal gjøre og hva de faktisk oppnår, ser vi som regel et stort gap – det gjelder også for private aktører. Mange prosjekter starter med at de skal bli Norges første, beste, mest miljøvennlig osv. Men etter hvert faller de mest offensive målene fra, og man står igjen med et nokså middels godt bærekraftprosjekt. Dette er også noe FNs Klimapanel har avdekket i sin siste rapport om hva verdens land sier de skal gjøre og hva de faktisk gjør for å minske utslipp.

– At NTNU reduserer sine ambisjoner for campusutviklingen er bare trist, sier Hasan. Dette må være en pilot og et fyrtårn så jeg forventet ikke dette å skje, det er jo tross alt NTNU vi snakker om. Dette burde vært et prosjekt for ikke bare NTNU, men et nasjonalt for Norge. Her har de beste miljøene for å kunne klare dette, og vi har en forpliktelse.

Fra olje og gass til nullutslipp
Hasan Hamdan (snart 34) er fra Palestina, der han også tok en bachelorgrad i ingeniørvitenskap ved universitetet. Så flyttet han til Dubai og jobbet i fire-fem år for et stort gresk entreprenørfirma, med 100 000 ansatte i 35 land på fire kontinenter.

–  Jeg jobbet med planlegging av bygg til olje og gass og komplekse bygninger for denne sektoren. Så jeg jobbet ikke med bærekraft for å si det sånn. Jeg gjorde det veldig bra i jobben min og ble forfremmet, men jeg hadde noe annet i tankene.

Hasan hadde lyst til å få mer kunnskap om bærekraft innenfor sitt eget fag og strategisk ledelse.

–  Skjedde det noe konkret som gjorde at du snudde om?

– Det var en artikkel om de fallende olje- og gassprisene i 2014. Da startet jeg å tenke på fremtiden, og da kom egentlig bærekraft ganske raskt opp. Jeg husker jeg tenkte; Gjør vi de riktige tingene nå? Den gangen var vi glade for å bli ferdige med prosjektene på tid og budsjett. Da var også kunden fornøyd. Men vi tenkte ikke på utslipp og bærekraft, dette endret seg for meg. Hva skal jeg jobbe med om 10-20 år? Min personlige interesse for strategi ga meg inspirasjon til å studere dette i min master og ph.d.

Minus 20 grader? Nei, takk!
At det ble NTNU og Trondheim var en tilfeldighet. Hasan, som den ingeniørene han er, laget seg et Excelark for å rangere landene han kunne tenke seg å dra til – der sto definitivt ikke Norge! Men da brorens norske sjef foreslo at han kunne søke NTNU måtte han jo undersøke den muligheten.  –  Jeg sjekket ut Trondheim og NTNU og fant samtidig ut at det faktisk kan bli minus 20 grader i byen om vinteren.  Så du skjønner, NTNU var ikke førsteprioritet. Årsaken til at NTNU likevel krøp oppover på lista var utdanningsprogrammet de tilbød.

Hasan tok mastergraden ved institutt for industriell økonomi og teknolog med fokus på prosjektledelse, og ble introdusert for strategi, forsyningskjeder og bærekraft helt fra start av professor Luitzen de Boer.

–  Jeg syntes dette var en interessant tilnærming for å oppnå bærekraft i prosjekter. Det har jeg ikke sett så mange artikler om. Prosjektledelse ser ut til å være frakoblet bærekraft i mange sammenhenger. Så det var en spennende tilnærming. Ph.d. løpet har vært tøft, selv om jeg liker å lære om nye ting, men jeg er også ekstremt takknemlig. Når det gjelder bærekraft, så skjer det noe hele tiden og mange nye ting utvikles. For to år siden var det ingen som tenkte på EU Taksonomi – nå er det overalt. Men med den farten det går i kan det være vanskelig å holde tritt med kunnskapen som kommer.

Hasan har nettopp flyttet til Oslo etter seks år i Norge, og joda – han fikk også oppleve minus 20 grader en vinter. Han har til og med rukket å gifte seg i løpet av Ph.d. Studiene og fått en sønn.  I dag jobber han hos Metier OEC som senior konsulent og bærekraftsansvarlig. Hasan jobber primært med å støtte bygg- og anleggsvirksomheter i deres bærekrafts arbeid og å gjennomføre mer bærekraftige prosjekter og initiativer.

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.