Selv vernede bygg bør energioppgraderes

I løpet av de neste 26 år må de fleste av dagens bygninger oppgraderes for å nå klimamål. NTNU har store ambisjoner og vil bli nullutslippscampus innen 2050. For å løse oppgaven må også vernede bygninger oppgraderes.

Les hvordan dette kan gjøres og hva som må til i denne artikklen skrevet av ph.d.student i FME ZEN David Bjelland og forsker Lars Gullbrekken fra Sintef.    Byggeindustrien NTNU 2024_01 s24

Ph.D.student David Bjelland, FME ZEN

Lars Gullbrekken

Forsker Lars Gullbrekken, Sintef

 

 

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.