Hvordan skape gode rammer for et nullutslippsområde? 

Nyhavna er det neste store transformasjonsområdet i Trondheim. Det skal utvikles fra et rent industriområde til et til et nullutslippsområde (ZEN) som rommer både bolig, næring, friluftsliv og kulturtilbud. 

Nyhavna har også blitt en del av ZEN-piloteringen hvor vi ser på muligheter for energisamspill. Et viktig og avgjørende punkt tidlig i en slik prosess er valg av energiløsninger og samspillet mellom dem. Mange aktører er på banen. Det krever samarbeid.

Dette er et perferkt utgangspunkt for en workshop. Og tirsdag 21.2. inviterte FME ZEN, sammen med Asplan Viak og Statkraft til nettopp frokosetseminar med Energisamspill på Nyhavna som tittel.

Panelsamtale med folk langs veggen og publikum i salen.,

Det kom mange gode spørsmål fra salen under panelsamtalen.

Bakteppet for seminaret var konseptutredningen for innovative energi- og miljøløsninger i bygg, områder og energisystem, som Trondheim kommune gjennomførte i samarbeid med blant andre Asplan Viak i 2022.

Foredragsholdere kom fra Statkraft varme, Sintef, FME ZEN, Asplan Viak og Tensio.

Konklusjonen på panelsamtalen var at  samarbeid i denne fasen for å finne de beste løsnignene er helt avgjørende om vi skal lykkes med fremtidens nullutslippsområder.

Senterdirektør Thomas Thiis holdt innlegg om ZEN definisjonen utover energi.

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.