Noen lærdommer fra workshop om KPI-verktøyet på Fornebu

Foto: Traci Milimo

Torsdag 2. juni 2022 organiserte FME ZEN workshop om KPI-verktøyet på Fornebu. Heldagsworkshopen samlet 25 forskere og partnere til gruppearbeid og diskusjon rundt temaene mobilitet, stedskvaliteter og økonomi.

– Det gjenstår mye jobb med KPIene og det er utrolig nyttig å få innspill fra partnerne gjennom en slik workshop. Vi vil gjerne få partnernes synspunkter inn i ekspertgruppene, sier Marianne K. Wiik, som leder arbeidet med KPI-utviklingen i FME ZEN.

FME ZEN la opp til rullerende gruppearbeid hvor partnerne som deltok kunne drøfte problemstillinger med forskere innen hvert av de tre temaene. Workshopen bidro med mange nye lærdommer, som f.eks. at det må settes grenser hva som kan rekkes i FME ZEN. At prosess-kategorien bør stå som egen kategori og ikke som en del av stedskvaliteter var også en slutning som ble tatt etter innspill under workshopen.

 – Stedskvaliteter er en noe misvisende betegnelse fordi kategorien begrenser seg til urban form/byform, forteller forsker og leder for pilotprosjektene Judith Thomsen. Nå vurderer vi å endre navn på kategorien siden stedskvaliteter fort blir assosiert med mye annet også, som arkitektonisk kvalitet og opplevelse av rom/sted. Dette ble også påpekt av partnerne, sier Judith.

Deltagerne fikk omvisning på området i lunsjen, inkludert et besøk i selve Flytårnet.

Foto: Traci Milimo, Papirfly

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.