Hva er et bærekraftige plussenergi-nabolag? Se videoopptak fra frokostmøte her

Foredragsholderne under spørsmålsrunden med moderator Ingerid Helsing Almaas

Tekst: Katinka Sætersdal Remøe, kommunikasjonsrådgiver i FME ZEN, NTNU

Onsdag 1. desember 2021 arrangerte NTNU et frokostmøte om bærekraftige pluss-energi nabolag i Europa. NTNU, som leder Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi, er også koordinator for EU-prosjektet syn.ikia – Sustainable Plus Energy Neighbourhoods. Frokostmøtet tok for seg demonstrasjonsprosjektene i syn.ikia, med mål om å introdusere konseptet Sustainable Plus Energy Neighborhoods (SPENs) til et norsk publikum.

NTNU-forskerne Niki Gaitani og Inger Andresen presenterte SPEN-konseptet, hva et demonstrasjonsprosjekt er og forskningen som gjøres. Arca Nova Gruppen og Area Wonen, boligutviklere og partnere i syn.ikia, forklarte hvordan et plussenergi-nabolag bygges i praksis.

Arrangementet fant sted ved Design og Arkitektur Norge (DOGA) i Oslo og ble organisert i samarbeid med FME ZEN-partner FutureBuilt. Moderator var Ingerid Helsing Almaas, seniorrådgiver ved DOGA.

Lurer du på hva et bærekraftig pluss-energi nabolag er og hvordan det utvikles? Det får du svar på i videoopptaket fra frokostmøtet under:


Kort oppsummering av presentasjonene fra frokostmøtet om SPENs:

Niki Gaitani, førsteamanuensis ved NTNU og prosjektleder for syn.ikia, presenterte 5S-strategi til syn.ikia: Save (energisparing), Shave (utjevne), Share (dele), Shine (imponere), Scale (skalere). Strategien skal oppnå fem fokusområder, de 5 D-ene: Desentralisering, Demokrati, Dekarbonisering, Digitalisering og Design. «Det er viktig å gjøre innbyggere stolte av nabolaget sitt,» sa hun. Niki nevnte også at syn.ikias konsept er basert på tre viktige egenskaper: energieffektivitet i bygg, fleksibilitet for energiforbruk i nabolag og lokal forsyning av fornybar energi for å bidra til klimanøytralitet og energioverskudd. Hun understreket også viktigheten av å leve sunt og rimelig i #SPEN.

Inger Andresen, professor ved NTNU og leder for arbeidet med design i syn.ikia, ga publikum en kort omvisning i demonstrasjonsprosjektene. Hun fremhevet at resultater for overvåking og evaluering forventes å være klare mot slutten av prosjektet i 2024 og at det norske demonstrasjonsprosjektet skal erstattes. Det er fordi det tar for lang tid å få planleggingstillatelse for det opprinnelige norske demonstrasjonsprosjektet. Inger presenterte også syn.ikias metodikk, som utvikles fortløpende og som bygger på erfaringene fra FME ZEN om integrert energidesign for bygninger (IEDB) for å skalere opp til nabolagsnivå (IEDN). Inger understreket hvor viktig det er å tenke energi når man jobber med nabolag og ikke enkeltbygg.

Thijs van den Noord, prosjektleder og eiendomsutvikler, presenterte demonstrasjonsprosjektet i Uden, Nederland, og delte erfaringer om hva som kreves for å bygge et SPEN. Thijs fortalte om utfordringene med å tilpasse byggeplassen etter syn.ikias krav, fordelene ved å bruke den digitale tvillingmodellen oftere og hvordan de holdt kontakt med beboerne gjennom hele prosessen. Han understreket også at å bruke en digital tvilling av en bygning kan forbedre den økonomiske styringen av prosjektet og slik gi merverdi for huseiere. «Menneskelig atferd kan ikke forutsies, men basert på værmeldingen og det daglige varmebehovet til hver enkel leilighet er det mulig å estimere hvordan man regulerer energiforsyningen,» konkluderte han.

Ole-Edvin Utaker, prosjektutvikler hos Arca Nova Bolig fortalte om det nye norske demonstrasjonsprosjektet «Verksbyen» [1]. Verksbyen ligger utenfor Fredrikstad og er et boligområde under utvikling. 203 boenheter er på plass så langt, mens det er planlagt 1500 boenheter til sammen. Prosjektet omfatter også en park og grønne områder, samt skole og barnehage. Ole-Edvin presenterte idéen bak konseptet «Future Living» som beskriver boligstandarden i Verksbyen: boligene skal være rimelige i drift, bruke smarthusteknologi og solenergi, og være klimavennlige. Han understreket at alle boligene bygges etter passivhusstandard og har bygningsintegrerte solceller og varmepumpe. Arca Nova Bolig er opptatt av å bruke lavkarbondesign, energideling og bruk av resirkulerte materialer i arbeidet med Verksbyen.

[1] Venter på offisiell godkjenning.

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.