Pressemelding: Thomas Kringlebotn Thiis skal lede forskningssenteret FME ZEN

Thomas Kringlebotn Thiis starter i jobben som senterleder i FME ZEN 1. juni 2022. Foto: NMBU

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en ny senterleder, og ser fram til å få en kollega ved instituttet som i tillegg til å lede FME ZEN vil bidra til instituttets undervisning i bærekraftig arkitektur, sier Arild Gustavsen, som er instituttleder ved Institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU og nå overlater stafettpinnen som senterleder til Thiis.

Thiis kommer fra stillingen som professor ved Institutt for bygg- og miljøteknologi ved NMBU, og har tidligere erfaring blant annet fra Norges byggforskningsinstitutt (nå SINTEF Community) og Multiconsult.

Leder for styret i FME ZEN, Tonje Værdal Frydenlund i Snøhetta, ser fram til å jobbe sammen med Thiis og er fornøyd med at han har erfaring fra både næringsliv og universitet.

– Jeg gleder meg til å lede FME ZEN-senteret og ta del i NTNUs viktige arbeid med det grønne skiftet. Byggenæringen og energibransjen er viktige medspillere for at Norge skal kunne oppnå sine internasjonale forpliktelser om reduksjon av klimagassutslipp, sier Thiis.

Den nye senterlederen er ekspert på klimabelastning og klimatilpasninger av bygninger, og hans kjernekompetanse innen ingeniørvitenskap, bygningsfysikk og klima er et godt grunnlag for å lede arbeidet i FME ZEN videre.

Fakta om FME ZEN

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skaper løsninger for fremtidens nullutslippsbygg og -områder.

FME ZEN, som er utpekt av Norges forskningsråd, er et tverrfaglig forskningssenter med partnerne fra hele verdikjeden og inkluderer representanter fra kommunale og regionale myndigheter, grunneiere, utviklere, konsulenter og arkitekter, IKT-selskaper, entreprenører, energiselskaper, produsenter av materialer og produkter og statlige organisasjoner.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.

Skrevet av SINTEF og først publisert på sintef.no.

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.