Alle ser på Furuset

Furuset er en bydel i Grorudalen og huser i dag flere prosjekter som handler om klima, miljø og bærekraft.

Bildene viser spor etter microgriden som ZEN har hatt hovedfokus på og rør til fjernvarme.

Furuset er valgt som forbildeområdet i FutureBuilt og pilotområde i ZEN og PI-SEC. Her skal det nå etableres geo-termoser som skal lagre overskuddvarme om sommeren for å gi tilbake om vinteren via et mikrogrid. Gjennom utredningsprosjektet ‘Mikroenergisystem Furuset’, ledet av Oslo Kommune, har det vært arbeidet med kartlegging av eksisterende og fremtidig energibehov, konseptutvikling for energisystemet, og søknad til Enovas program for “Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystemer”.

Dessverre har ikke ZEN i 2022 ikke hatt noen direkte involvering i arbeidet med mikroenergisystemet eller de pågående byggeprosjektene, men det har vært noen parallelle aktiviteter.

I 2022 har det blitt publisert en artikkel basert på arbeidet, som ble utført i 2021, med modellering av Furuset i Integrate verktøyet (Kauko et al., 2022). Det har blitt gjennomført en prosjektoppgave ved NTNU med fokus på LCA av varmesystemet på Furuset. Her har det blitt gjort en sammenligning av livsløpsutslipp for det planlagte lavtemperatursystemet med energibrønner og  et tradisjonelt fjernvarmesystem.

Det er også startet en Living Lab, ledet av Ruth Woods. Her er det undersøkes det hvordan ZEN-konseptet passer og eventuelt kan tilpasses for lavinntektsgrupper. Fokus er på løsninger for å øke sosial bærekraft heller enn innovative tekniske løsninger. I forbindelse med dette prosjektet var forskerne Ruth Woods og Harald Taxt Wallum sammen med ph.d. student Hanne M Henriksen på befaring i bydelen.

Det var et behov for å bli mer kjent på Furuset og med bakgrunn i ekspertintervjuene som ble gjennomført vinteren 2022, sier Ruth Woods.

Hanne Marit Henriksen og Harald Taxt Walnum som er på vei mot Furuset hageby (Futurebuilt prosjekt) og nabo til microgrid og energibrønn.

– Selv om bildene viser en ganske grå bydel så fikk vi et godt inntrykk av området. Det er fine borrettslag som ligger i store grønne områder. Barnehager, skoler og butikker ligger i nærheten. Vi jobber fortsatt med å avklare problemstillinger og de neste stegene for Furuset living lab. Det som er avklart, er at det vil bli et studentsamarbeid og et samarbeid med FME Include. Vi tror også at vi skal gjennomføre en workshop på Furuset mot slutten av mars.

– I tillegg til at vi gikk opp sporene etter mikrogriden, hadde vi også en fin runde hvor vi både var innom FUBIAK (Furuset bibliotek og aktiviteteshus) som er den mest besøkte bibliotekfilialen i Oslo og det nye Bydelshuset hvor rundt 700 ansatte jobber (eller har sin base, for eksempel hjemmesykepleien). Vi så også på området hvor det nye C40-prosjektet til OBOS skal ligge, forteller Hanne M Henriksen.

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.