Nytt ZEN-case skal vurdere kriterier for nullutslipp i sen planfase

Illustrasjon av Ny by - Ny flyplass
Ny by – Ny flyplass i Bodø. Illustrasjon: Asplan Viak/DRMA

I løpet av 2022 skal Bodø kommune i samarbeid med Bærum kommune, Trondheim kommune, Asplan Viak og forskere i FME ZEN gjennomføre et ZEN-case om spatiale indikatorer. Indikatorene skal måle effektene bygningsmiljøet har på bykvaliteter, energi, mobilitet og utslipp. Målet er å få mer kunnskap om hvordan kommende reguleringsplaner kan støtte utviklingen av et nullutslippsområde.

Tekst: Katinka Sætersdal Remøe, kommunikasjonsrådgiver i FME ZEN, NTNU

Prosjektet bygger på et tidligere ZEN-case om spatiale, eller romlige, indikatorer i tidlig planfase. Her ble kommunedelplanene til de tre pilotområdene Fornebu i Bærum, Ny by – Ny flyplass i Bodø og Sluppen i Trondheim evaluert ved hjelp av romlige indikatorer. Arbeidet gav kommunene verdifull kunnskap for det videre planleggingsarbeidet, og nå skal indikatorene videreutvikles for å kunne måle på et mer detaljert arealnivå.

Bilde av Tobias Nordström
Tobias Nordström, prosjektleder og forsker ved Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU. Foto: NTNU

– Håpet er å komme frem til et sett med forskningsbaserte tiltak for å evaluere bygningsmiljøets påvirkning på blant annet bykvalitet og utslipp. Disse skal være forskningsbaserte og tilstrekkelig troverdige, og samtidig enkle å bruke, forteller Tobias Nordström, prosjektleder og forsker ved Institutt for arkitektur og teknologi (IAT), NTNU.

– Vi skal se nærmere på tiltak brukt i forskning samt tiltak brukt av kommuner i policydokumenter og modeller, som f.eks. Klimanorm Sluppen utviklet av Asplan Viak for Trondheim kommune. Men vi vil også ha en tett dialog med kommunene om hvordan ulike forslag til tiltak kan sammenstilles effektivt og i hvilken grad de påvirkes av det som normalt er regulert i en plan, forklarer Tobias.

Prosjektet er et samarbeid mellom de tre kommunene og forskere innen byform, bykvalitet, mobilitet og energi i FME ZEN. Prosjektet ledes av Tobias Nordström, som også ledet arbeidet i det første caset.


Hva er et ZEN-case?

Et case-prosjekt i ZEN er en avgrenset problemstilling innfor et utbyggings/utviklings-prosjekt som eies av en av partnerne i ZEN. Prosjektet skal bidra til å heve kompetansen rundt og besvare en eller flere av de identifiserte hovedutfordringene i ZEN. Videre skal prosjektet utvikles i henhold til ZEN målsettinger og kvalitetskriterier. Casene kan godt benyttes til å hente inn kunnskap fra partnerne inn i senteret, og gjerne på områder der partnerne allerede har aktivitet.

Her finner du en oversikt over alle pågående og avsluttede case i FME ZEN.

 

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.