Klimatoppmøtet – COP28 – vi MÅ handle nå.

FN har aldri vært tydeligere. Verdens land må handle nå, umiddelbart, for å redusere utslipp av klimagasser raskt, for å hindre global oppvarming. 

Verdens ledere er samlet i Dubai for de internasjonale klimaforhandlingene, COP28. Og NTNU-og Sintef forskere deltar for å dele sin kunnskap om alt fra fremtidens skipsfart til hvordan bygninger kan gjøres grønnere og klimanøytrale.

Fra NTNUs Program for industriell økologi og FME ZEN deltar professor Edgar Hertwich, som også er medlem av EUs klimaråd. Han deltar digitalt med en presentasjon om materialutnyttelse i bygninger den 9. desember.

–Byggematerialer alene står for hele 12 prosent av verdens klimagassutslipp, forteller Hertwich, – men de blir ofte ikke inkludert når man ser på klimatiltak i byggesektoren.

– Som med skip er bygninger en langsiktig investering. Det betyr at gode valg før byggingen begynner, er avgjørende. Bygningsdesign og materialvalg er viktige faktorer som påvirker livssyklusutslippene av klimagasser fra bygninger, fortsetter han.

Regjeringer kan spille en viktig rolle her, fordi både bygningsdesign og valg av materialer kan påvirkes av standardiseringer og byggelover, samt skatter og andre regler.

Vi må tenke annerledes om bruken av områder

Men det er ikke bare materialene i seg selv som kan gjøre bygninger enda mer klimanøytrale, sier Hertwich.

– Mer effektiv utnyttelse av områder har stor betydning. Kløktig utnyttelse av områder betyr at vi kan begrense behovet for nye bygninger og dermed redusere klimagassutslipp.

– Vi må sikte på å avkarbonisere produksjonen av byggematerialer ved å bruke karbonfangst- og lagring i sementanlegg, og bruke hydrogen produsert med lave eller ingen utslipp i produksjonen av stål.

Inntil vi har disse mulighetene bør vi forsøke å bygge mindre og bruke biobaserte byggematerialer.

Bygninger har blitt et ubehagelig eksempel på problemene som global oppvarming forårsaker, der flommer feier bort hjemmene til folk og branner utsletter samfunn. Så det er ikke vanskelig for Hertwich å beskrive hvor presserende problemet er.

– Hvis vi venter vil vi få mange flere oversvømte og nedbrente bygninger som må erstattes, flere forsvarsstrukturer vi må bygge, og oppgaven med å gi ly til verdens befolkning vil bli mye vanskeligere.

Et annet vanskelig spørsmål er hvordan man skal fjerne CO2, eller manipulere atmosfæren for å redusere temperatur. Bør menneskeheten vurdere denne muligheten i det hele tatt?

Organisator: One Planet Network/GlobalABC Materials Hub
I samarbeid med: DESNZ, RIBA, WBCSD, FIDIC, Ministry of the Environment of Finland, Yale CEA.
Dato: 9. desember 2023
Tid: 10:00 – 11:30 GMT+4

Lenke til Edgar Hertwichs innlegg: COP28#BuildingsPavilion: Building a net-zero & nature-positive future: Whole life cycle approaches and circularity as key drivers for building decarbonisation | Globalabc

Tekst: Nancy Bazilchuk og Anne-Lise Aakervik

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.