Sommerstudenter i ZEN – seks kjappe spørsmål

Mathias Ås Myklebust og Andreas Oksvold har begge hatt sommerjobb i ZEN, og har svart på seks spørsmål om hvordan jobben har vært.

Mathias er 24 år gammel og kommer fra Trondheim. Foto: Privat

Hva studerer du?

Mathias:
Jeg er på femte året og studerer for tiden Energi og miljø på NTNU, med spesialisering i energiplanlegging og miljøanalyse.

Andreas:
Jeg tar femårig master/sivilingeniørgrad i datateknologi ved NTNU og går for tiden mitt siste år. Jeg er spesialisert innen programvaresystemer, hvor fokus er på bruk og utvikling av IKT-systemer i bruker- og organisasjonssammenheng.
I sommer har jeg hjulpet til med å utarbeide deler av en datahåndteringsplan ved senteret. Ved å intervjue forskere og fagfolk har jeg blant annet bidratt til å utvikle praktiske retningslinjer for å gjøre ZEN forskningsdata mer FAIR, altså findable, accessible, interoperable, og reusable. Dette innebærer å gjøre forskningsdataene mer gjenfinnbare, tilgjengelige og gjenbrukbare for å maksimere virkningen av forskningsresultater og investering i forskning.

Andreas er 24 år gammel og kommer fra Bjugn. Foto: Privat

Hvorfor ønsket du sommerjobb i ZEN?

Mathias:
Grunnen til at jeg ville jobbe for dere var hovedsakelig at vi har sammenfallende interesser i forhold til klimagassutslipp, da spesifikt utslippsfrie byggeplasser. Det passet bra med tematikken på fordypningsoppgaven min, som gjorde at sommerjobben var meget gunstig for arbeidet mitt.

Andreas:
Tilbudet om sommerjobb i ZEN kom som en hyggelig overraskelse da jeg oppsøkte førsteamanuensis Sobah Abbas Petersen for å skrive masteroppgave under hennes veiledning. Jobben virket interessant og jeg takket ja.

Hva håpet du å få ut av jobben?

Mathias:
Gjennom sommerjobben håpet jeg å tilegne meg relevant kunnskap til fordypningsprosjektet mitt, samt erfaring med å jobbe selvstendig med et prosjekt.

Andreas:
Jeg har fått sett på hvor sammensatt en utfordring håndteringen av forskningsdata er. De tekniske betraktningene er umiddelbart relevante for mitt fag, men det var først og fremst det organisatoriske som vekket min nysgjerrighet. Hvordan kan man legge forholdene til rette for å oppnå organisasjonens mål? Denne oppgaven så ut som en gylden mulighet for å trene på disse “mykere” ferdighetene i en reell setting.

Hva er planen videre?

Mathias:
Jeg kommer til å fortsette studiene å begynne i løpet av våren på masteroppgaven min.

Andreas:
Jeg fullfører mitt verv som assistent til uken og deretter blir det fullt fokus på studiene. I masteroppgaven går jeg videre med IKT og byer. Jeg lar forskningsdataene ligge, men tar med meg mye ny og nyttig lærdom.

Hva var det beste/morsomste/mest spennende i løpet av arbeidstiden?

Mathias:
Det som har vært mest spennende er å få prøve å finne ut av ting selv, uten at det nødvendigvis er en fasit på hvordan det skal gjøres.

Andreas:
Det var veldig interessant å snakke med alle disse forskjellige forskerne og å få høre om deres prosjekter og utfordringer. Utviklingen av retningslinjene opplevdes som et samarbeid.

Hva har vært, eller kommer til å bli, den største utfordringen?

Mathias:
Det var det som også var den mest spennende delen av sommerjobben, nettopp det å finne ut av ting selv uten å lene seg på pensum. Det å hente inn informasjon, være kildekritisk og dra ut essensen av tidligere resultater har vært både svært utfordrende og givende.

Andreas:
Tematikken i arbeidet spenner over voldsomt mange områder fra det teknologiske til det lovmessige. Dette utgjorde nok den største utfordringen for meg. Dybden i oppgaven kunne til tider oppleves som overveldende, men jeg mener jeg fikk dratt det i land til slutt.

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.