En arena for gode løsninger

Bilde fra ZEN-konferansen 2018. Foto: Stig Larssæther

19. oktober blir det endelig ZEN-konferanse i Trondheim, en arena hvor forskjellige fagmiljøer kan komme sammen for å utforske gode løsninger for bærekraftige områder.

Tekst: Sunniva Moum Danielsen, kommunikasjonsrådgiver ZEN, NTNU

Etter at ZEN-konferansen ikke kunne gjennomføres i fjor grunnet pandemien, er vi veldig glade for at vi nå kan arrangere en fysisk konferanse, med mulighet for digital deltagelse. Konferansen er for de som ønsker å oppdatere seg på det som skjer innenfor bærekraftig områdedesign, og er en god møteplass for byggebransjen.

Det blir et spennende og innholdsrikt program. Blant annet vil forfatter og professor i biologi Dag O. Hessen fra Universitetet i Oslo innlede med foredraget “Kode rød for menneskeheten. Hjelper det med nullutslippsområder?”.

Trygve Mellvang Tomren-Berg fra Norsk Fjernvarme sin konferanse “Fjernvarmedagene Urban Energi” i 2018. Foto: Johnny Syversen

– Konferansen er veldig viktig fordi det grønne skiftet foregår i stor grad der hvor folk skal bo og jobbe, og det å utvikle grønne, bærekraftige områder er på mange vis nøkkelen til å få til det lavutslippssamfunnet vi bygger nå, sier Trygve Mellvang Tomren-Berg fra Norsk Fjernvarme, partner i ZEN.

Tomren-Berg var med å arrangere ZEN-konferansen i 2018, og holdt selv et innlegg. Han mener alle som er interessert i bærekraftig byutvikling bør ha en interesse av å være med her, og at det gjelder forskjellige faggrupper. Spesielt trekker han ut kommunenorge og sin egen leir, energibransjen, som noen som burde få med seg årets konferanse.

– Vi heier på ZEN, ikke fordi vi er enig i alt som skjer, men fordi vi er enig i retningen på det som skjer, sier han.

Provosere og inspirere

Tomren-Berg sier ZEN har tydelig fokus på både bygg og energisystem, og at man ser på brukeren og brukeropplevelsen. Det er noen som skal bo i og bruke det som bygges.

– Jeg tror helheten rundt det er interessant, og så tror jeg konferansen er et sted hvor man kan bli både provosert og inspirert. Og det gjelder ikke minst oss i energibransjen, at vi trenger å få dytta litt på oss. Så hvis man blir litt provosert, og samtidig inspirert mener jeg man har en vellykket konferanse. Og det tror jeg det er grunnlag for i Trondheim i oktober.

Forskningsleder Ann Kristin Kvellheim, SINTEF Community

Forskningsleder hos SINTEF Community, Ann Kristin Kvellheim, har ledet arbeidet med årets konferanse og mener ZEN-konferansen er høyaktuell akkurat nå.

– Samfunnet er i endring. Vi trenger ZEN sine løsninger mer enn noen gang. Det viser utviklingen i det siste, som med FNs klimarapport, som understreker at vi nesten ikke har tid til å gjøre de endringene vi må få til for å stoppe eller kraftig redusere menneskeskapte klimaendringer. Der er ZEN en del av løsningen, så dette er viktigere enn noen gang, sier hun.

Hva kan deltakerne forvente av konferansen?

– Mer kunnskap om hva ZEN er, hvordan planlegger og realiserer du ZEN, noen smakebiter fra forskningen, sirkulære løsninger for bygg, bruk av offentlige anskaffelser for å oppnå ZEN, og hvordan får du til business ut av elementene i ZEN. Det er også en viktig møteplass og jeg håper deltakerne både kan bli inspirert og lære noe nytt.

Velkommen til ZEN-konferansen 2021!


Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.