Ny definisjonsrapport og veileder om nullutslippsområder i smarte byer

 

FME ZEN har kommet med versjon 4.0 av ZEN definisjonsrapport. “NULLUTSLIPPSOMRÅDER I SMARTE BYER – Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer”

Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 4.0 bygger på tidligere versjoner av ZEN-definisjonsrapport og tredje versjon av rapporten ZEN definisjonsveileder (1). Versjon 4.0 gir detaljer om ZEN definisjonsrammeverk. En stor endring involverer å løfte prosess-KPI-er ut av kategorien “stedskvaliteter” og å inkludere dem i en prosessveileder for å designe ZEN. Flere effekt-KPI-er er lagt til. KategorZEN Report no 44 (1)ien “stedskvaliteter” heter nå “byform og arealbruk (BYF)” og flere KPI-er er lagt til. Denne rapporten er kortere enn tidligere versjoner og gir oversikt over ZEN-definisjonen og viktige definisjoner relatert til ZEN definisjonsrammeverk. Flere detaljer om ZEN KPI finnes i rapporten ZEN definisjonsveileder versjon 3.0. Til sammen har over 100 eksperter fra ZEN-senteret bidratt til dette dokumentet.

Les rapporten her Nullutslippsområder i smarte byer. Rapport 46. 

Les veilederen til ZEN Definisjonen her. Rapport 44

 

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.