Fullt hus og god stemning på Arendalsuka

Det var stinn brakke og god stemning på Thon Hotel Arendal da vi diskuterte hvordan få fart på energieffektiviseringen av bygg i Norge under Arendalsuka- – .

Forskerne Inger Andresen og Nina Holck Sandberg presenterte sterke tall for at det er mulig å spare 40 Twh i 2050. Omregnet i vindturbiner tilsvarer det 3400 turbiner, eller 42 x Storheia vindpark. <storheia er per nå Norges største vindpark.

-Enøk er dessverre ikke sexy nok og Enova har abdisert fra energieffektivitetstiltakene, sa Bård Folke Fredriksen i NBBL. – Vi vet at dette er et av de raskeste tiltakene for å få ned klimautslippene og energiforbruket, men Regjeringen mangler en strategi og handlingsplan for at vi skal få det til, sa Guro Hauge i BNL.

– Planen og strategien kommer, sa Mani Hussaini fra AP. Mens Tor Helge Dokka, sjefsrådgiver i Skanska presenterte tall fra rapporten som viser at vi kan halvere energibruken i norske bygg ved hjelp ab energieffektivisering. – Oppskriften finner man i rapporten, sa Dokka. Ingrid Liland fra MDG var tydelig på at  kunnskapen om energieffektivisering og hvor mye vden kan bidra med har vi hatt lenge. Og dette er altså et konfliktfritt tiltak som langt p vei svarer på de utfordringene vi har. Når det ikke har blitt gjort noe er det manglende politisk vilje gjennom år.

Ønsker du å se opptak av debattem som varte i tre kvarter så trykk på lenken her  Selve arrangementet starter ca 6 minutter ut i.

Vi takker for gode argumenter, vilje til å lytte, sterkt engasjement og vilje til å være løsningsorientert.  Og takk for god styring Per Søreide Senstad.

Hvor mange vindkraftverk kan vi spare ved å energieffektivisere? Dvs. 13 Twh i 2030 og 42 Twh i 2050. Inger Andresen sammenligner tallene.

 

seminar med oversikt over salen.

Fullt hus da ZEN invierte til panelsamtale under Arendalsuka 2023. professor Inger Andresen innledet,

Panelet med godt humør: FV Inger Andresen, ZEN, Guro Hauge, BNL, Tor Helge Dokka, Skabska, Mani Hussaini, AP, Ingrid Liland, MDG, Bård Folke Fredriksen, NBBL, Nina H. Sandberg, ZEN

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.