Francesco Goia – new man on board

Vi har fått ny koordinator for UX 3 « tools and building services»,  og her kan du bli litt bedre kjent med ham.

Professor Francesco Goia skal koordinere UX 3 i FME ZEN.

Francesco Goia er selvsagt ikke ukjent med FME ZEN. Han tok sin Ph.D.-grad og post.doc. i forbindelse med forløperen til FME ZEN, nemlig ZEB, og utviklingen av Zeb Living Lab og ZEB testcelle. Han er også veileder for en Ph.D. student som skriver sin avhandling relatert til en av arbeidspakkene i ZEN.

Goia  kommer fra Italia og har en master i arkitektur og en Ph.D. i ingeniørvitenskap. Han tok en «delt» ph.d. som betyr 50/50 fordeling mellom NTNU og universitetet hans i Italia. Etter fullført post.doc. har han siden 2015 vært ansatt ved institutt arkitektur og teknologi, ved fakultet for arkitektur og design. Her underviser han i bygningsfysikk. I tillegg forsker han på utviklingen og styring av dynamiske fasader. Dvs. fasader som endrer egenskaper for å tilpasse seg omgivelsene, som f.eks. solskjerming. Dette er noe fasaden på ZEB Laboratoriet konstant driver med, i tillegg til en hel del andre vær- og klimatilpasninger.

At han nå knyttes tettere til FME ZEN som koordinator for UX3 betyr at hverdagen blir enda mer intens. – Jeg ser frem til å bidra til å få verktøyene vi utvikler i ZEN ut til partnere og andre mulige brukere, sier han. – Det er interessant og viktig å få innspill og tilbakemeldinger på hvordan vi jobber i senteret fra de som skal ta verktøyene, modellene i bruk for at de skal ta bedre klimavennlige valg og andre tilpasninger i bygge- og utviklingsprosjekter.

Goia understreker viktigheten av at ZEN gjennomfører en  forskning relatert til Living Lab.

– Her snakker vi med, og involverer «vanlige» mennesker som påvirkes av valgene vi gjør for å nå et nullutslippssamfunn i løpet av kort tid.  Demo-prosjekter viser hvordan løsningene vi utvikler kan finne sin plass hos bransjen og i verden. Jeg liker også å jobbe på tvers og det gjøres i stor grad i FME ZEN. Det er viktig å ha kunnskap fra forskjellige områder for å nå våre mål. Og jeg vil gjerne koble enda mer.

Det første professor Francesco Goia skal gi seg i kast med er å få laget enkle videoer som presenterer verktøyskrinet med de ulike verktøyene vi har utviklet i FME ZEN slik at partnere i første omgang kan lære mer om mulighetene som finnes, og kanskje finne akkurat de hjelpemidlene/verktøyet som kan gjøre akkurat deres bedrift og prosjekt bedre i stand til å oppnå målene om ZEN. (Zero emission neighbourhood).

Kontakt: Francesco Goia

 

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.