ZEN gir ringvirkninger

I Elverum utvikles og bygges klimavennlige nabolag inkludert boliger, skole og barnehage under navnet Ydalir. Elverum Vekst AS, partner i FME ZEN, står bak, og har satt høye krav til utbyggerne som baserer  seg på arbeidet i ZEN. Det gir ringvirkninger.

Illustrasjon: Norlys Arkitektur AS

Ydalir er en av ni pilotprosjektene under FME ZEN. Bak Elverum vekst AS står Elverum kommune, som også er partner i ZEN. Prosjektet styrer etter FNs bærekraftsmål som skal sikre at all utvikling ivaretar dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. Ydalir lener seg spesielt på mål 3, 7, 11, 12 og 17*

– Vi ønsker å utvikle en bydel som setter bærekraftig livsstil først, sier Anna-Thekla Tonjer som er prosjektleder i Elverum Vekst AS. – I så måte er Elverum et bra sted. Her er det kort vei til by og skog, og vi vet at innbyggerne synes at Elverum er en god plass å bo, men gode tilbud for barn og unge. I praksis har ZEN-samarbeidet bydd på mer enn retningslinjer å forholde seg til for å sikre at bygningene blir mest mulig miljøvennlig. Planleggingen av området har vært preget av samarbeid og kompetanseoverføring, samt at Enova har gitt Ydalir økonomisk støtte.

Lokalt engasjement

Duplofigurer fra workshop

Workshop med bred deltagelse fra innbyggere, utbyggere, kommune og forskere er et virkemiddel i Ydalirprosjektet. Foto: ZEN.

Lokale aktører som utbyggere, entreprenører, leverandører, arkitekter, kommune og tomteselskap vært førende i planleggingen av Ydalir. Utbyggerselskapet Nordbolig var en av de første til å kjøpe seg inn i prosjektet da Elverum Vekst la ut områdene, og har vært med siden 2016.

– Vi har lært utrolig mye, sier konsernsjef Oddvar Haugen. – Da vi startet var vi f.eks. sikre på at alt skulle bygges i massivt tre. I dag har vi gått bort fra en slik løsning på denne typen prosjekter. Det blir for dyrt og det krever enormt mye materialer. Men uten tidligere referanseprosjekt som har blitt bygd med massivt tre hadde vi aldri kommet frem til den erkjennelsen. Derfor er det utrolig viktig at slike prosjektere bygges og forskes på og at resultatene kommer hele næringa til gode.
Erfaringene herfra gjør at bedriften setter ny standard. Nye krav krever mer kunnskap i egen organisasjon og andre måter å planlegge på. Dette er noen av erfaringene som Nordbolig sitter igjen med etter å ha prosjektert ferdig det første byggetrinnet i Ydalir. Nå bli denne modellen gjeldende for fremtidens prosjekter.

Bærekraft på flere områder
I FME ZEN er vi opptatt av at bærekraftige nabolag er ikke bare fire vegger og tak, men skal være gode plasser å bo som gjør det mulig med en bærekraftig livsstil. Det inkluderer både løsninger som løfter nabolaget klimamessig og tiltak som bidrar til økt sosial bærekraft. På Ydalir legges det til rette for delingsøkonomi, som bildeling, gjesteleilighet og felles storstue, samt boligtilbud til variert sammensetning av folk. Og det handler selvsagt om ytre omgivelser, dvs. lys og luft mellom husene, og tilby møteplasser som utformes slik at både gammel og ung skal trives, bo og leve sammen.

– Dette er aspekter rundt husbygging som vi (husbyggerne) kanskje ikke har vært så opptatt av før, heller ikke kommunene, sier Katrine Aalstad som er ansvarlig for kommunikasjon og samfunnsansvar i Nordbolig. – Med årene har vi erfart at dette blir viktigere og viktigere å inkludere i prosjektene. Folk er interesserte i tilbudene rundt og mulighetene de har i nabolaget.

I denne sammenhengen har både FME ZEN, utbygger og Elverum Vekst AS erfart at by og land er forskjellig.

– I Elverum og med Ydalir måtte ZEN-konseptet tilpasse seg konteksten som er en mindre by i Norge, og ikke en storby, sier forsker Ruth Woods. – Dette har vært viktig erfaring for alle parter. Samtidig har Elverum Vekst og Elverum kommune jobbet godt med deleløsninger og samarbeidet med forskerne om Living Lab for å finne ut hva det gode liv i Elverum er.

Fra forskning til implementering
– Denne helhetlige måten å tenke bolig og boligutvikling på tiltaler oss, og er en måte å bygg og utvikle på som vi har tatt med inn i prosjektene våre. Og vi vil gjerne gjøre det enda mer, og til vår foretrukne modell, selvfølgelig med lokale tilpasninger. Det som passer i Hamar, trenger ikke gjøre like stor suksess i Elverum og omvendt, sier Aalstad.
– Det var et bevist valg av oss å gå inn i såkalte utviklingsprosjekter som Ydalir er. Vi ønsket å lære og bidra med vår kompetanse og ideer for å løse de fremtidige samfunnsutfordringene vi står ovenfor. Vi var overbevist om at dette alene ikke kunne løsens gjennom stadig strengere tekniske krav. Vi må tilrettelegge for en annen livsstil som redusere forbruket og det totale miljøfortavtrykket vårt, sier Haugen.

Katrine Aalstad og Oddvar Haugen i Nordbolig ønsker mer deling og sosial bærekreft i sine byggeprosjekter fremover. Foto: Brynhild Marit Berger Møllersen. 

Ny kompetanse
Gjennom slike prosjekter bli utbyggere som f.eks. Nordbolig, nødt til å heve kompetanse i egen bedrift, blant annet med energirådgivere og eksperter på klima og bygg. – Vi ønsker å være klare når reglene endres, og vi har i dag et utgangspunkt som gir gode og klimavennlige boliger i et livsløpsperspektiv, sier Aalstad.
– ZEN har bidratt til lokal kompetanseheving i framtidens byggeteknikker, noe det er stor interesse for blant lokale aktører. Samtidig har de bidratt inn i ZEN med sin kompetanse, handlingsevne og kreative løsninger. Den lokale kompetansen har absolutt vist seg gjeldende i planleggingsfasen, og er nå sterkt involvert i bygging av infrastruktur, skole, hus, transportsystemer og energiløsninger i Ydalir, sier Anna-Thekla Tonjer i Elverum Vekst AS.

– Løsninger som utvikles gjennom prosjekter som FME ZEN må ut og testes – og testes igjen før vi kan forkaste eller ta i bruk og da må i tillegg veiledninger og/eller standarder være på plass, sier Judith Thomsen, som lede rarbeidet med pilotområdene i FME ZEN. Hovedmålsetningen i FME ZEN er jo at våre aktiviteter skal bidra til faktiske endringer.Brynhild Marit Berger Møllersen

FNs bærekraftsmål nr 37.11.12.17

FNs bærekraftsmål som er drivere for Ydalir-prosjektet

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.