Publications

Some publications are only available in their original language (Norwegian).
All publications from the ZEN Research Centre are financially supported by the Research Council of Norway through its funding scheme for Centres for Environment-friendly Energy Research (grant no. 257660) and the Centre’s partners.

Our latest scientific publications

Jan Sandstad Næss, Kim Rainer Mattson, Baptiste Giroux, Ida Rustad, Helge Brattebø og Edgar Hertwich (2024) Allokering av klimagassutslipp fra avfallsforbrenning med energigjenvinning i livsløpsanalyser
ZEN Report 61,

Bendik Manum, Tobias Nordström, Lillian Sve Rokseth, Peter Schön, Astrid Bjørgen og Hampus Karlsson (2024) Byform i et ZEN-perspektiv
ZEN Report 60,

A.Gunnarshaug Lien, P. Christian Vågbø, T. Wigenstad, B. Jenssen, S. Backe (2024) Merkostnader ved ZEN
ZEN Report 59,

Mette Bugge, August Brækken, Hanne Kauko (2024) Modellering av energisystemet på Mære
ZEN Report 58,

Aakervik, Anne-Lise, Svarva, Brynjar F, Kvellheim, Ann Kristin (2024) FME ZEN Årsrapport 2023
ZEN Report 57,

All our publications

Jan Sandstad Næss, Kim Rainer Mattson, Baptiste Giroux, Ida Rustad, Helge Brattebø og Edgar Hertwich (2024) Allokering av klimagassutslipp fra avfallsforbrenning med energigjenvinning i livsløpsanalyser
ZEN Report 61,

Bendik Manum, Tobias Nordström, Lillian Sve Rokseth, Peter Schön, Astrid Bjørgen og Hampus Karlsson (2024) Byform i et ZEN-perspektiv
ZEN Report 60,

A.Gunnarshaug Lien, P. Christian Vågbø, T. Wigenstad, B. Jenssen, S. Backe (2024) Merkostnader ved ZEN
ZEN Report 59,

Mette Bugge, August Brækken, Hanne Kauko (2024) Modellering av energisystemet på Mære
ZEN Report 58,

Aakervik, Anne-Lise, Svarva, Brynjar F, Kvellheim, Ann Kristin (2024) FME ZEN Årsrapport 2023
ZEN Report 57,

A. M. Hamdan, Hasan; De Boer, Luitzen; Hamdy, Mohamed (2022) Green public procurement and energy performance contracting
ZEN Report 29,

Collins, Dave, Aakervik, Anne-Lise, Kvellheim, Ann Kristin (2023) Innovasjonsrapport 2023
ZEN Report 56,

Dave Collins, Anne-Lise Aakervik, Ann Kristin Kvellheim (2023) Innovasjonsrapport 2023

Marianne Kjendseth Wiik, Freja Rasmussen, Shabnam Homaei, Kristin Fjellheim (2023) Kriterer for sirkulære bygg. Kartlegging av bransjestandard
ZEN Report 53,
NTNU/SINTEF,

Jonas Winsvold, Anders Reinertsen Liaøy, Christian Steneng, Håvard Bergsdal, Arnkell Petersen (2023) Klimagassbelastning for VVS-installasjoner
ZEN Report 52,
NTNU/SINTEF,

Marianne Kjendseth Wiik, Benjamín Manrique Delgado, Solveig Meland, Hampus Karlsson, Lillian Sve Rokseth, Shabnam Homaei (2023) YDALIR Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer i en ZEN-pilot
ZEN Report 51,
NTNU/SINTEF,

ZEN Report 47,
NTNU/SINTEF,

Nina Holck Sandberg, Tor Helge Dokka, Anne G. Lien, Igor Sartori, Kristian Stenerud Skeie, Benjamín Manrique Delgado, Niels Lassen (2023) Metode for klimagassberegninger av bygg – ZEN-case for test og sammenligning av NS 3720 og FutureBuilt Zero
ZEN Report 49,
NTNU/SINTEF,

Nina Holck Sandberg, Tor Helge Dokka, Anne G. Lien, Igor Sartori, Kristian Stenerud Skeie, Benjamín Manrique Delgado, Niels Lassen (2023) Energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050 – Hva koster det å halvere energibruken I bygningsmassen? SINTEF Bokhandel
ZEN Report 50,
NTNU/SINTEF,

Marianne Kjendseth Wiik, Kristin Fjellheim, Camille Vandervaeren, Synne Krekling Lien, Solveig Meland, Tobias Nordstrøm, Caroline Cheng, Helge Brattebø og Thomas Kringlebotn Thiis, SINTEF Community, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) (2022) Zero Emission Neighbourhoods in smart Cities
ZEN Report 45,
NTNU/SINTEF,

Marianne Kjendseth Wiik, Shabnam Homaei, Synne Krekling Lien, Kristin Fjellheim, Camille Vandervaeren, Selamawit Mamo Fufa, Daniela Baer, Igor Sartori, Tobias Nordstrøm, Solveig Meland, Caroline Cheng, Judith Thomsen, SINTEF Community, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) (2022) The ZEN Definition – A guideline for the ZEN Pilot Areas
ZEN Report 44,
NTNU/SINTEF,

Marianne Kjendseth Wiik, Kristin Fjellheim, Camille Vandervaeren, Synne Krekling Lien, Solveig Meland, Tobias Nordström, Daniela Baer, Caroline Cheng, Shannon Truloff, Helge Brattebø, Arild Gustavsen (2022) Nullutslippsnabolag i smarte byer
ZEN Report 38,
NTNU/SINTEF,

Marianne Kjendseth Wiik, Kristin Fjellheim, Camille Vandervaeren, Synne Krekling Lien, Solveig Meland, Tobias Nordström, Daniela Baer, Caroline Cheng, Hanna Knuutila (red.), Shannon Truloff, Helge Brattebø, Arild Gustavsen (2022) Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 3.0
ZEN Report 45,
NTNU/SINTEF,

Marianne Kjendseth Wiik, Synne Krekling Lien, Kristin Fjellheim, Camille Vandervaeren, Selamawit Mamo Fufa, Daniela Baer, Igor Sartori, Tobias Nordström, Solveig Meland, Caroline Cheng, Judith Thomsen (2022) THE ZEN DEFINITION – A GUIDELINE FOR THE ZEN PILOT AREAS. Version 2.0
ZEN Report 40,
NTNU/SINTEF,

Kauko, Hanne; Rotan, Magnus; Claussen, Ingrid Camilla; Kvellheim, Ann Kristin (2022) Overskuddsvarme som varmekilde. Barrierer og drivere for økt bruk av overskuddsvarme til bygningsoppvarming
ZEN Report 41,
NTNU/SINTEF,

Marianne Kjendseth Wiik, Kristin Fjellheim, Camille Vandervaeren, Karin Anton, Alexander Borg (2022) Ocean Space Centre: Klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner
ZEN Report 42,
NTNU/SINTEF,

Marianne Kjendseth Wiik, Patricia Schneider-Marin, Irene González Fernández, Jonas Winsvold, Lukasz Rosochacki, Stein Nørstebøen, Anna-Thekla Tonjer, Heidi Erikstad (2022) TEORI MØTER PRAKSIS – ER MILJØRIKTIGE BYGG ØKONOMISK GJENNOMFØRBARE? Scenarioanalyse av konstruksjonsvalg på Ydalir
ZEN Report 43,
NTNU/SINTEF,

Marianne Kjendseth Wiik, Shabnam Homaei, Synne Krekling Lien, Kristin Fjellheim, Camille Vandervaeren, Selamawit-Mamo Fufa, Daniela Baer, Igor Sartori, Tobias Nordström, Solveig Meland, Caroline Cheng, Judith Thomsen (2022) ZEN-Definisjonen – En veileder for ZEN- Pilotområder. Versjon 3.0. Norsk
ZEN Report 44,
NTNU/SINTEF,

Marianne Kjendseth Wiik, Kristin Fjellheim, Camille Vandervaeren, Synne Krekling Lien, Solveig Meland, Tobias Nordström, Caroline Cheng, Helge Brattebø, Thomas Thiis (2022) Nullutslippsområde i smarte byer. Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer Versjon 4.0. Norsk
ZEN Report 46,
NTNU/SINTEF,

Manum, Bendik (2022) Nye broer i Trondheim
SINTEFblogg,
26 april 2022,

#SINTEFblogg,
6 april 2022,

Svarva, Brynjar F., Gustavsen, Arild, Kvellheim, Ann Kristin, Danielsen, Sunniva M. (2022) ZEN annual report 2021
ZEN Report 37,
NTNU/SINTEF,

Interview with Christofer Skaar (2022) Flytårnet på Fornebu blir nytt med gamle byggematerialer
Sintef.no, gemini.no,
3 mars 2022,

Fjellheim, K.; Baer, D.; Lien, S. K.; Nordstrøm, T. (2022) ZEN case: Klimanorm Sluppen.
ZEN Memo 39,
NTNU/SINTEF,

Andresen, Inger; Dokka, Tor Helge; Petersen, Arnkell Jonas (2021) Byggebransjen er klar for fremtidens lavutslippsbygg – hvorfor henger byggforskriften etter?
Dagens Næringsliv,
2 October 2021,

Gunnestad, Evans Sebastian (2021) casEV – Modelling smart power grids with V2G charging as complex systems within an urban context
Master Thesis,

Robberechts, Jaro (2021) Developing Software Services in Smart Cities based on Edge to cloud Orchestration
Master Thesis,

Kjenstadbakk, Emilie (2021) A Study of How Integration of Solar Photovoltaic Impact a Housing Cooperative in Norway
Master Thesis,

Buseth, Emil Risvik (2021) Energisystemet på Svalbard
Master Thesis,

Storlien, E. (2021) Characterizing the demand response potential of thermal heat load in buildings
Master Thesis,

Hengebø, Camilla (2021) A study on optimal utilization of electric heating for buildings
Master Thesis,

Barth-Stenersen, Liv Marie (2021) Analysis and modelling of heat energy use in an office building utilizing monitoring data and building simulations
Master Thesis,

Antonsen, Dan Remi (2021) Increased solar energy utilization in Norwegian agriculture – A case study on the milk barn at Mære Agricultural School
Master Thesis,

Jørgensen, Thomas Berg (2021) Utilizing IoT technology for healthy and energy efficient improvement of existing ventilation systems – Case study of indoor air quality in a primary school classroom using Arduino sensors and CONTAM Simulations
Master Thesis,

Eldrup, Caroline (2021) Analyzing Scenario Generation for Energy Market Modeling
Master Thesis,

Beus, Lea (2021) An Investment Model for Energy Systems in Zero Emission Neighborhoods – A Multi-Horizon Stochastic Programming Approach
Master Thesis,

Thorvaldsen, K. E.; Korpås, M.; Farahmand, H. (2022) Long-term Value og Flexibility from Flexible Assets in Building Operation
International Journal of Electrical Power & Energy Systems,
June 2022,

News story with Inger Andresen and Niki Gaitani (2021) Breakfast seminar on Sustainable Plus-Energy Neighbourhoods in Europe in Oslo, Norway
syn.ikia.eu,
8 desember 2021,

Sintef.no,
5 januar 2022,

Woods, Ruth.; Henriksen, Hanne Marit; Sutcliffe, Thomas Edward, Berker, Thomas (2021) Gjenbruk til jul
Adresseavisen,
16 desember 2021,
further featered in nr. of sources: 1,

NTB, Asplan Viak,
14 desember 2021,
further featered in nr. of sources: 1,

ITBAktuelt,
8 desember 2021,
further featered in nr. of sources: 1,

NTB, Norsk Fjernvarme,
19 november 2021,
further featered in nr. of sources: 4,

Sintef.no,
16 november 2021,
further featered in nr. of sources: 1,

Hauge, Kristian D.; Hansen, Einar A.; Thomsen, Judith; Askeland, Magnus; Bø, Lars Arne (2021) På med syvmilstøvlene for å nå klimamål i byutvikling
Adresseavisen,
26 september 2021,
further featered in nr. of sources: 2,

Lien, Anne G.; Abrahamsen, Rune; Eidsvik, Gunhild S. (2020) Fortetting med påbygg i tre.
ZEN Memo 32,
NTNU/SINTEF,

Skaar, Christofer; Brattebø, Helge (2020) ZEN LCA-workshop 2020
ZEN Memo 31,
NTNU/SINTEF,

Nordstrom, Tobias; Rokseth, Lillian, Manum, Bendik (2020) ZEN SPATIAL INDICATORS. Evaluering av parallelle oppdrag for Bodø Nyby.
ZEN Memo 30,
NTNU/SINTEF,

Manum, Bendik; Nordstrom, Tobias; Rokseth, Lillian; Schon, Peter (2021) Nye broer i Trondheim.
ZEN Memo 35,
NTNU/SINTEF,

Skaar, Christofer; Fjellheim, Kristin; Stråby, Karolina; Jensen, Tore M.; Slapø, Fredrik; Bottolfsen, Hanne L.; Dobnig, Dorina, Hansen, Elin; Kummen, Thea M. (2021) SIRKULÆRE BYGGEVARER PÅ FORNEBU. ZEN-case om ombruk av byggevarer på Flytårnområdet, Fornebu
ZEN Memo 38,
NTNU/SINTEF,

Meland, Solveig (2021) ZEN MOBILITETSCASE ZVB. Sammendrag av utvikling og anvendelse av metodikk for boligprosjekter
ZEN Memo 37,
NTNU/SINTEF,

Liland Bottolfsen, Hanne; Lekang Sørensen, Åse; Sartori, Igor (2021) CAMPUS EVENSTAD ENERGIMÅLINGER 2017 – 2019
ZEN Memo 36,
NTNU/SINTEF,

Building and Environment,
19 november 2021,

Krekling Lien, Synne; Heimar Andersen, Kamilla; Bottolfsen, Hanne; Lolli, Nicola; Sartori, Igor; Lekang Sørensen, Åse; Clauss, John (2021) ENERGY AND POWER ESSENTIAL KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR ZERO EMISSON NEIGHBOURHOODS An analysis of 6 pilot areas
ZEN Report 36,
NTNU/SINTEF,

ZEN Report 35,
NTNU/SINTEF,

Sinaeepourfard, Amir; Krogstie, John; Petersen, Sobah Abbas (2021) ZEN DATA MANAGEMENT AND MONITORING REQUIREMENTS AND ARCHITECTURE
ZEN Report 34,
NTNU/SINTEF,

Kauko, Hanne (2021) INTEGRATE DISTRICT HEATING MODULE User guide and technical documentation
ZEN Memo 34,
NTNU/SINTEF,

Næringslivnorge (Issuu),
17 september 2021,

Heimar Andersen, Kamilla; Krekling Lien, Synne; Byskov Lindberg, Karen; Taxt Walnum, Harald; Sartori, Igor (2021) Further development and validation of the “PROFet” energy demand load profiles estimator
Building Simulation 2021 Conference,
2 september 2021,

Eide Bagle, Marius; Maree, Philip; Taxt Walnum, Harald; Sartori, Igor (2021) Identifying grey-box models from archetypes of apartment block buildings
Building Simulation 2021 Conference,
1 september 2021,

Bashery Abbass, Mahmoud Abdelkaber; Hamdy, Mohamed (2021) A Generic Pipeline for Machine Learning Users in Energy and Buildings Domain
Energies,
31 august 2021,

Pauliuk, Stefan; Heeren, Niko; Berrill, Peter; Fishman, Tomer; Nistad, Andrea; Tu, Quingshi; Wolfram, Paul; Hertwich, Edgar G. (2021) Global scenarios of resource and emission savings from material efficiency in residential buildings and cars
Nature Communications,
24 august 2021,

Applied Energy, Vol. 302,
18 august 2021,

Favero, Matteo; Sartori, Igor; Garlucci, Salvatore (2021) Human thermal comfort under dynamic conditions: An experimental study
Building and Environment vol. 204,
16 july 2021,

Pressemelding (2021) Grønn medlemsvekst i Nord-Norge
Grønn Byggallianse,
26 august 2021,

Firda,
17 august 2021,

Norwegian SchiTech News,
9 august 2021,

Arnø, Martine Torstad (2021) Ungdommen skal kommunisere klimabudskap i sommer
KOM24,
29 june 2021,

Norwegian pilots, Routledge,

Annaqeeb, Masab Khalid; Zhang, Yixian; Dziedzic, Jakub Wladyslaw; Xue, Kai; Pedersen, Christoffer; Stenstad, Liv-Inger; Novakovic, Vojislav; Cao, Guangyu (2021) Influence of surgical team activity on airborne bacterial distribution in the operating room with a mixing ventilation system: a case study at St. Olavs Hospital
Journal of Hospital Infection, Vol. 116,
14 august 2021,

Thorvaldsen, Kasper Emil; Korpås, Magnus; Lindberg, Karen Byskov; Farahmand, Hossein (2021) A stochastic operational planning model for a zero emission building with emission compensation
Applied Energy, Vol. 302,
12 august 2021,

Energy and Buildings, Vol. 250,
22 july 2021,

Building and Environment vol. 205,
21 july 2021,

Favero, Matteo; Sartori, Igor; Carlucci, Salvatore (2021) Human thermal comfort under dynamic conditions: An experimental study
Building and Environment vol. 204,
16 july 2021,

Rokseth, Lillian Sve; Heinen, Eva; Hauglin, Espen Aukrust; Nordström, Tobias; Manum, Bendik (2021) Reducing private car demand, fact or fiction? A study mapping changes in accessibility to grocery stores in Norway
European Transport Research Review,
5 july 2021,

Baer, Daniela; Loewen, Bradley; Cheng, Caroline; Thomsen, Judith; Wyckmans, Annemie; Temeljotov-Salaj, Alenka; Ahlers, Dirk (2021) Approaches to Social Innovation in Positive Energy Districts (PEDs)—A Comparison of Norwegian Projects
Sustainability,
30 june 2021,

Pisello, A.L.; Piglautile, I.; Andargie, M.; Berger, C.; Bluyssen, P.M.; Carlucci, S.; Chinazzo, G.; Deme Belafi, Z.; Dong, B.; Favero, M.; Ghahramani, A.; Havenith, G.; Heydarian, A.; Kastner, D.; Kong, M.; Licina, D.; Liu, Y.; Luna-Navarro, A.; Wei, S. (2021) Test rooms to study human comfort in buildings: A review of controlled experiments and facilities
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 149,
30 june 2021,

Building and Environment vol. 204,
24 june 2021,

Knudsen, Michael Dahl; Georges, Laurent; Skeie, Kristian; Petersen, Steffen (2021) Experimental test of a black-box economic model predictive control for residential space heating
Applied Energy, Vol. 298,
9 june 2021,

Lucchino, Elena Catto; Gelesz, Adrienne; Skeie, Kristian; Gennaro, Giovanni; Reith, Andras; Serra, Valentina; Goia, Francesco (2021) Modelling double skin façades (DSFs) in whole-building energy simulation tools: Validation and inter-software comparison of a mechanically ventilated single-story DSF
Building and Environment, Vol. 199,
23 april 2021,

Byggeindustrien,
15 june 2021,

Smart Energy, Vol. 3,
17 june 2021,

Building and Environment, Vol. 201,
2 june 2021,

Sadrizadeh, Sasan; Aganovic, Amar; Bogdan, Anna; Wang, Cong; Afshari, Alireza; Hartmann, Anne; Croitoru, Cristiana; Khan, Amirul; Kriegel, Martin; Lind, Merethe; Liu, Zhijian; Melikov, Arsen; Mo, Jinhan; Rotheudt, Hansjörg; Yao, Runming; Zhang, Yixian; Abouali, Omid; Langvatn, Håkon; Sköldenberg, Olof; Cao, Guangyu (2021) A systematic review of operating room ventilation
Journal of Building Engineering, Vol. 40,
18 may 2021,

A. Aganovic; G. Cao; T. Fecer; B. Ljungqvist; B. Lytsy; A. Radtke; B. Reinmüller; R. Traversari (2021) Ventilation design conditions associated with airborne bacteria levels within the wound area during surgical procedures: a systematic review
Journal of Hospital Infection, Vol. 113,
27 april 2021,

Journal of Cleaner Production, Vol. 306,
25 april 2021,

Ann Kristin Kvellheim, Sunniva Moum Danielsen, Anne Grete Hestnes, Arild Gustavsen (2021) ZEN Annual Report 2020
ZEN Report 31,
NTNU/SINTEF,